DISTRIBUIȚI

Calendarul mobilității pentru cadrele didactice a luat startul în această primăvară. Deocamdată, după o ședință comisiei județene de mobilitate din Timiș s-au împărțit 38 de posturi.

Ședința pentru soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare a avut loc în 2 și 3 martie, online. Astfel, în total, s-au repartizat 19 norme în mediul urban și alte 19 în cel rural. Pentru cadrele didactice titulare completarea de normă pe perioadă determinată a însemnat repartizarea a 11 candidați, dintre care unul singur în mediul rural. În ceea ce privește completările pe perioadă nedeterminată pentru profesorii titulari, au fost 29 de candidați repartizați, 11 la sat și 9 în meidul urban.

Au fost și doi candidați repartizați în mediul rural pentru completarea de normă pe perioadă determinată pentru cadre didactice angajate pe perioada de viaiblitate a postului. De asemenea, tot în mediul rural, alți cinci candidați au primit pe raprtizarea pe obligație d epredare pentru profesorii consilieri.

Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, de astăzi se va desfășura etapa de transferare a personalului didactic declarat în restrângere totală de activitate. iată calendarul:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afișarea acesteia la I.Ș.J.Timiș; Termen: 4 martie 2021
b) afișarea, la I.Ș.J.Timiș, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 01.09.2021;
Termen: 4 martie 2021
c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de I.Ș.J.Timiș;
Termen: 4 martie 2021
d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la I.Ș.J.Timiș; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană de mobilitate;
Perioada: 5-11 martie 2021
e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate; Termen: 15 martie 2021
f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 15-16 martie 2021
g) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;
Perioada: 8-16 martie 2021
h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 17 martie 2021
i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 17-18 martie 2021
j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/acordului de principiu pentru transfer/refuzului motivat;
Termen: 19 martie 2021
k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ, la unitatea de învățământ;
Zilele: 19 şi 22 martie 2021
l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitățile de învățământ în consiliul de administrație al unității de învățământ;
Perioada: 22-23 martie 2021
m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;
Perioada: 22-24 martie 2021
n) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;
Perioada: 25-26 martie 2021
o) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 29 martie 2021

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. i)-m).

LĂSAȚI UN MESAJ