DISTRIBUIȚI

Deşi semnat, sub nr. 4.9376, încă din 9 decembrie 2014, contractul de finanţare privind modernizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brânzeu” Timişoara se lasă foarte greu pus în practică. La ora redactării acestor rânduri există riscul real de a pierde finanţarea europeană pentru proiectul care prevede achiziţia a 228 de echipamente medicale.

Cât costă / ce presupune proiectul

Valoarea proiectului este de 56.362.228,93 lei, din care 36.389.578,62 lei fonduri UE, 5.565.464,96 lei de la bugetul naţional, 856.225,38 lei contribuţie a beneficiarului (CJ Timiş) şi 13.550.959,97 lei cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA). Pe lângă lucrările de modernizare efectivă a spaţiilor dedicate actului medical, proiectul presupune achiziţia de aparatură medicală modernă, de ultimă generaţie, pentru secţiile Chirugie Vasculară, Chirurgie Generală, Gastroenterologie, Chirurgie Maxilo Facială, Medicină Internă, Obstetrică Ginecologie, Urologie, ORL, Dermato Venerologie, Cardiologie, Nefrologie, Chirurgie Plastică şi Reparatorie, Endocrinologie, Neuro 1, Neuro 2, Ortopedie Traumatologie, Pneumologie, Neurochirugie, Oftalmologie, Pediatrie, Radiologie şi Imagistică, laboratorul de Medicină Nucleară şi Departamentul de Tratament al Durerii Cronice. Din cele aproape 230 de echipamente (228, mai exact), câteva ar urma să fie unice în dotarea unităţilor medicale din regiunea Vest. Aparatura ar urma să ajungă efectiv la Ambulator Spitalul Clinic Județean Timiș (SCJUT), Ambulator Clinica de Chirurgie Plastică – Casa Austria, Ambulator Clinica de Ortopedie și Traumatologie, Ambulator Pediatrie – Clinica Bega, Ambulator ORL copii/ adulți – Clinica Bega şi Ambulator Obstetrică-Ginecologie – Clinica Bega.

Proiect în pericol

Întregul proiect este în pericol întrucât, nici până la această dată, Consiliul Judeţean Timiş nu a reuşit să atribuie prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) contractul care vizează achiziţia echipamentelor medicale , a cărui valoare estimată este de 38.079.923,40 lei, fără TVA. În fapt, contractul presupune atât livrarea cât şi instalarea echipamentelor medicale.

Potrivit datelor recepţionate de la ADR Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, proiectele care nu vor fi finalizate până la data de 31 decembrie 2015 vor putea fi continuate cu finanţarea exclusivă a beneficiarilor, până la 31 iulie 2016. Cu alte cuvinte, dacă nu încheie proiectul în termen, CJ Timiş trebuie să bage mâna foarte serios în buzunarul judeţului. De asemenea, termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POR 2007 – 2013 este 31 decembrie 2015, iar nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare.

Prima tentativă…
…de atribuire a contractului de achiziţie a aparaturii medicale a demarat în 22 iulie a.c., atunci când în SEAP a fost publicat anunţul nr. 161393, prin care CJ Timiş anunţa o licitaţie deschisă în acest sens. Procedura a fost anulată în 18 septembrie, după ce până la data / ora de depunere a ofertelor nu a fost primită absolut nicio ofertă.

A nu se înţelege că nu au existat operatori economici interesaţi. Felul în care autoritatea contractantă, în speţă CJ Timiş, a gândit şi formulat Caietul de sarcini a făcut însă ca operatorii economici să fie descurajaţi să participe. Într-o contestaţie depusă prin intermediului unui cabinet de avocat la data de 3 august 2015 de către Cortech Med SRL Bucureşti se vorbeşte, negru pe alb, despre faptul că:

– se impune modificarea documentaţiei de atribuire, respectiv a specificaţiilor tehnice nelegale, astfel încât aceasta să fie pusă în concordanţă cu dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice

– se impune împărţirea pe loturi a contractului, astfel încât echipamentele aferente secţiei de Radiologie şi Imagistică să fie grupate în 5 loturi distincte sau măcar într-un singur lot, diferit de echipamentele necesare pentru celelalte secţii.

Contestatarul considera că echipamentele cu privire la care Autoritatea Contractantă a impus specificaţii tehnice restrictive, de natură a descuraja participarea la procedura de atribuire, au fost cele aferente secţiei de Radiologie şi Imagistică, după cum urmează: aparat radiologic digital cu litotriţie, computer tomograf 64 slice , computer tomograf 16 slice, RMN 3 Tesla şi ecograf. În contestaţia sa, firma a detaliat specificaţiile tehnice considerate restrictive.

De asemenea, un alt aspect important observat de contestator a fost acela că, în Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractantă face o distincţie foarte clară în ceea ce priveşte echipamentele medicale necesare pentru flecare dintre secţii. Cu toate acestea, în mod nejustificat, Autoritatea Contractantă grupează toate aceste echipamente într-un singur contract, “anihilând orice şansă a operatorilor economici care activează doar în anumite secţiuni ale pieţei echipamentelor medicale de a participa la procedură”.

Cu toate că, în 18 august a.c., Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a luat act de retragerea contestaţiei de către Cortech Med SRL Bucureşti, procedura a fost anulată în 18 septembrie pentru că, după cum spuneam, până la data / ora de depunere a ofertelor nu a fost primită absolut nicio ofertă. Ceea ce nu face decât să confirme imposibilitatea agenţilor economici interesaţi de a participa la procedură din pricina grupării echipamentelor medicale într-un singur contract.

A doua tentativă

În disperare de cauză, în 7 octombrie, CJ Timiş a anunţat din nou procedura atribuire a contractului în SEAP, de data aceasta prin negociere, termenul limită de primire a ofertelor fiind 9 noiembrie 2015. Cu toate acestea, chiar dacă s-a lua decizia selectării unui ofertant şi nu ar exista contestaţii în termenul prevăzut de lege, proiectul rămâne în pericol. Asta pentru că semnarea efectivă a contractului nu s-ar putea face mai repede de 19 noiembrie, iar termenul de finalizare a contractului este de două luni de la data atribuirii contractului. Cu alte cuvinte, autoritatea contractantă ar putea lesne depăşi termenul de 31 decembrie 2015, esenţial în proiecte de acest gen. De ce esenţial? Din cel puţin două motive, anterior prezentate: proiectele care nu vor fi finalizate până la data de 31 decembrie 2015 vor putea fi continuate cu finanţarea exclusivă a beneficiarilor, până la 31 iulie 2016, şi nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare.

În derulare se mai află, la ora actuală, procedura de achiziţie a mobilierului necesar în cadrul proiectului, având o valoare estimată la 867.858,94  lei plus TVA, ofertanţii participanţi fiind Hellimed SRL Bucureşti, Healthtim SRL Timişoara şi Anemob SRL Cluj Napoca.

Până acum, în cadrul proiectului a fost atribuit, pentru valoarea de 2.310.777,46 lei plus TVA, contractul de reabilitate şi modernizare a spaţiilor utilizate pentru actul medical, ofertant câştigător fiind Eurowindow SRL Timişoara. Vom reveni cu amănunte.

Cătălin DOCEA

LĂSAȚI UN MESAJ