DISTRIBUIȚI

Fiul rectorului Pîrşan a uitat să restituie suma de 50.000 de lei către un fost asociat * Pîrşan jr. s-a folosit de calitatea tatălui său pentru a-şi păcăli fostul asociat cum că va cumpăra utilaje agricole. N-a cumpărat nici utilaje, n-a dat nici banii înapoi * “Pîrşan Paul Răzvan avea pretenţia de a cheltui imediat în folos propriu banii încasaţi de societate, fără a ţine cont că aceste cheltuieli trebuia să aibă o justificare legal-contabilă” * Motivul pentru care o acţiune în instanţă împotriva ţeparului Pîrşan jr. a fost introdusă târziu îl constituie faptul că “atât pârâtul cât şi tatăl său au promis de nenumărate ori că vor plăti întreaga sumă, funcţia tatălui său de rector in cadrul UŞAMVB impunând respect şi credibilitate pentru societatea reclamantă”. * Atenţie! În faţa instanţei, societatea reclamantă a apreciat prezenţa pârâtului Pîrşan junior pe holurile facultăţii ca “fiind foarte rară, spunându-se chiar că multe cadre didactice nu îl cunoşteau decât ca fiu al rectorului”.

Rândurile ce urmează nu fac referire strict la activitatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”. Însă, după cum veţi putea vedea dacă veţi avea răbdarea de a le parcurge (vă promitem: chiar merită!), câteva extrase din documente recent intrate în posesia publicaţiei noastre întăresc faptul că, în mandatul de rector al prof. dr. Paul Pîrşan, numele instituţiei de învăţământ a fost târât, din culpa exclusivă a familiei Pîrşan, în scandaluri urât mirositoare. Scandaluri ce nu fac deloc cinste acestei instituţii de prestigiu, care pluteşte actualmente în ape tulburi pe fondul unui management haotic, dezinteresat.

Cum altfel (dacă nu haotic şi dezinteresat) să fie managementul actual al instituţiei în condiţiile în care, aşa cum – în repetate rânduri – am arătat, risipa bugetului instituţiei prin achiziţii la suprapreţ a ajuns la loc de cinste în mandatul Pîrşan?

Cum altfel (dacă nu haotic şi dezinteresat) să fie actualul management în condiţiile în care, după cum am dezvăluit, dascălii oneşti ai acestei instituţii sunt umiliţi prin salarii de mizerie, ori chiar sancţionaţi mârşav dacă au curajul de a spune adevărul, iar tot felul de personaje încasează, cu largul concurs al rectorului, sute şi sute de milioane de lei lunar deşi trec pe la catedră din an în Paşti?

Înainte de a intra direct în subiect vă mărturisesc faptul că am fost foarte reticent când, din relatările unor persoane fizice ori de prin comentariile postate pe acest site şi alte site-uri din judeţ, am observat în mod repetat informaţia că familia Pîrşan ar vehicula mari sume de bani. Documentele recent obţinute m-au convins însă că în acele vorbe şi comentarii există un sîmbure de adevăr. Lecturaţi cu răbdare şi, poate, veţi ajunge la aceeaşi concluzie. 

Printr-o cerere de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Timişoara la data de 06.10.2011, TIM ERR SRL Timişoara a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului Pîrşan Paul Răzvan, fiul rectorului USAMVB, la plata sumei de 57.399,16 lei, din care suma de 45.000 lei debit restant şi 12.399,16 lei dobândă legală calculată până la data de 31.08.2011, precum şi dobânda legală în continuare până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în luna aprilie 2008, pârâtul Pîrşan Paul Răzvan, în calitate de asociat în societatea reclamantă, a ridicat din casierie suma de 50.000 lei ca “avans diverse” în vederea achiziţionării de materiale şi echipamente necesare funcţionării societăţii, precum şi pentru achitarea diverselor facturi curente.

Prin Actul adiţional nr. 2 din 01.05.2008, Paul Răzvan Pîrşan a cedat cota sa de participare din societate către celalalt asociat, iar odată cu cesiunea părţilor sociale pârâtului i s-a solicitat restituirea sumei de 50.000 lei ridicată din casierie, sumă ce nu a fost achitată nici până la momentul introducerii acţiunii la Judecătoria Timişoara. În instanţă, firma reclamantă a mai arătat că, în lunile iunie 2010 şi iulie 2010, Paul Răzvan Pîrşan a achitat suma de 3.000 lei în două tranşe de 1.500 lei fiecare, iar în luna iulie 2011 a mai achitat suma de 2.000 lei, rămânând astfel cu o diferenţă neachitată de 45.000 lei

Reclamanta a mai arătat că, deşi l-a somat pe Paul Răzvan Pîrşan prin executor judecatoresc să se prezinte în vederea concilierii amiabile, acesta a refuzat să se prezinte.

La termenul de judecată din data de 28.03.2012 a fost depusă de către Eco Agro DDD SRL o cerere prin care se arăta că, în baza contractului de cesiune de creanţă încheiat cu reclamanta la data de 20.12.2011, a devenit titulara creanţei în cauză deţinută împotriva lui Paul Răzvan Pîrşan ca debitor cedat, solicitând introducerea în cauză. La termenul de judecată din data de 09.05.2012 s-a dispus introducerea în cauză în calitate de reclamantă a Eco Agro DDD SRL.

Paul Răzvan Pîrşan, deşi legal citat, cu menţiunea prezentării personale la interogatoriu, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat întâmpinare.

Din cuprinsul dispoziţiei de plată nr. 8 din 02.04.2008, prima instanţă (Judecătoria Timişoara) a reţinut că Paul Răzvan Pîrşan a ridicat din casieria societăţii reclamante cu titlu de „avans diverse”, în calitate de asociat, suma de 50.000 lei.

Totodată, din cuprinsul înscrisurilor intitulate dispoziţii de încasare, coroborat cu declaraţia unui martor şi cu atitudinea pasivă a lui Paul Răzvan Pîrşan (care, deşi legal citat nu s-a prezentat la interogatoriu), instanţa de fond a reţinut că, la data de 25.06.2010, Paul Răzvan Pîrşan a restituit suma de 1.500 lei, la data de 30.07.2010 a restituit suma de 1.500 lei, iar la data de 12.07.2011 a restituit suma de 2.000 lei.

Astfel, prin aceste plăţi parţiale efectuate de câtre Paul Răzvan Pîrşan, instanţa de fond a reţinut că acesta a recunoscut existenţa, întinderea şi exigibilitatea creanţei reclamantei, deţinută împotriva sa, plata voluntară efectuată de acesta ducând şi la întreruperea termenului de prescripţie aplicabil în cauză.

Ca urmare, analizând raportul juridic pe care reclamanta l-a avut cu Paul Răzvan Pîrşan, instanţa de fond a reţinut că Pîrşan Jr., în calitate de mandatar legal al acesteia, şi-a însuşit sumele de bani ale reclamantei în numele şi pentru aceasta, fără a restitui sumele de bani însuşite nici până în prezent.

Având în vedere aceste considerente, prima instanţă a admis cererea reclamantei privind obligarea lui Paul Răzvan Pîrşan la plata sumei de 45.000 lei, cu titlu de restituire avans încasat. În ceea ce priveşte dobânzile legale, instanţa de fond a reţinut că Paul Răzvan Pîrşan datorează reclamantei dobânda penalizatoare de la data însuşirii (ridicării) sumei de bani şi până la data achitării integrale a debitului restant. Totodată, prima instanţă a constatat că s-au solicitat cheltuieli de judecată în cauză de către reclamantă, astfel că Paul Răzvan Pîrşan a fost obligat la plata acestora. În ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, instanţa de fond a reţinut că el se compune din taxa judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial în cuantum total de 5.264 lei.

Împotriva sentinţei Judecătoriei Timişoara, Paul Răzvan Pîrşan a formulat recurs, înregistrat la data de 15.02.2013. Printre altele, în recurs, Pîrşan jr. a susţinut că neprezentarea sa în instanţă s-a datorat unor motive obiective (finalizarea cursurilor universitare, iar apoi angajarea sa la o firmă multinaţională, fapt care implica deplasări repetate) şi nicidecum nepăsării sau faptului că ar recunoaşte pretenţiile firmelor reclamante.

Raportat la această „lipsa obiectivă” a lui Paul Răzvan Pîrşan pe întreaga durată a desfăşurării procesului în primă instanţă, pe motiv că în calitate de student „în ani terminali” al UŞAMVB nu ar fi avut timpul necesar în vederea pregătirii apărării, societatea reclamantă (devenită intimată în recurs) a apreciat că acestea sunt simple tertipuri la care Pîrşan jr. a apelat din dorinţa clara de a prejudicia înfăptuirea actului de justiţie.

Cu alte cuvinte, s-a învederat instanţei că prin calitatea sa de student şi cea de angajat, Pîrşan jr. ar fi fost împiedicat să formuleze apărări în faţa primei instanţe, cu toate că ciclul procesual a durat un an şi patru luni (06.10.2011-16.01.2013), având nouă termene de judecată!!!

Tot faţa instanţei de recurs, la Tribunalul Timiş, TIM ERR SRL a mai arătat că Pîrşan jr. a părăsit societatea după scurt timp de la înfiinţare tocmai pentru că numitul “Pîrşan Paul Răzvan avea pretenţia de a cheltui imediat în folos propriu banii încasaţi de societate, fără a ţine cont că aceste cheltuieli trebuia să aibă o justificare legal-contabilă. Astfel, în cursul anilor 2006-2008 activitatea societăţii a adus profituri îmbucurătoare (2006: 9.785 lei, 2007: 101.366 lei) după cum se vede din print-urile de pe site-urile publice ale MF, motiv pentru care s-a început achiziţionarea a diferite utilaje necesare în activitatea curentă a societăţii. Pretinzând a avea mai multe cunoştinţe în domeniul agricol, prin intermediul tatălui său care fusese director al Direcţiei Agricole Timiş, numitul Pîrşan Paul Răzvan s-a angajat să se ocupe el de achiziţia acestor utilaje, motiv pentru care a ridicat din casierie diverse sume de bani, ultima fiind cea de 50.000 lei”.

Văzând că aceste utilaje nu mai sunt achiziţionate, şi nici banii nu mai existau, administratorul societăţii TIM ERR SRL a cerut să fie restituit avansul ridicat din casieria societăţii, „moment din care cu numitul Pîrşan Paul Răzvan nu s-a mai putut discuta”.

De asemenea, în faza de recus s-a menţionat că „motivul pentru care acţiunea a fost introdusă târziu, respectiv după separarea celor doi asociaţi, îl constituie faptul că atât pârâtul cât şi tatăl său au promis de nenumărate ori că vor plăti întreaga sumă, funcţia tatălui său de rector in cadrul UŞAMVB impunând respect şi credibilitate pentru societatea reclamantă”.

Referitor la neprezentarea în faţa instanţei a lui Paul Răzvan Pîrşan, intimata a arătat că aceasta „nu a avut decât rolul de a amâna la infinit restituirea sumei, acelaşi rol având şi depunerea prezentului recurs, prezenţa pârâtului pe holurile facultăţii fiind foarte rară, spunându-se chiar că multe cadre didactice nu îl cunoşteau decât ca fiu al rectorului. De asemenea, se mai arată că pârâtul avea posibilitatea delegării unui avocat să îl reprezinte, avocat care să nu fie şi el nevoit să îl însoţească la multinaţională. În aceeaşi ordine de idei, intimata solicită instanţei îi pună în vedere pârâtului să prezinte contractul de angajare pentru a se putea vedea că nu a fost angajat pe toată durata acestui proces, iar facultatea a terminat-o în anul 2011”.

Analizând recursul, instanţa (Tribunalul Timiş) a apreciat că susţinerile recurentului-pârât, Pîrşan Paul Răzvan, “nu sunt verosimile, fiind extrem de puţin probabil ca o persoană să semneze acte din care să rezulte că a ridicat din casieria societăţii suma de 500.00 lei fără ca acest fapt să fie real. De asemenea, ar fi lipsite de sens şi actele prin care recurentul-pârât a restituit o parte din sumă, înscrisuri care sunt ştampilate şi semnate, bucurându-se de o prezumţie de legalitate şi temeinicie, câtă vreme nu s-a dovedit că ar cuprinde menţiuni neconforme cu realitatea”.

“Recurentul-pârât Pîrşan a mai învederat instanţei de recurs faptul că neprezentarea sa în instanţă s-a datorat unor motive obiective, respectiv finalizarea cursurilor universitare, iar apoi angajarea sa la o firmă multinaţională, fapt care implică deplasări repetate. Nici aceste susţineri nu au fost dovedite. Trebuie subliniat că litigiul s-a derulat în faţa primei instanţe în perioada 6.10.2011-16.01.2013, iar recurentul-pârât nu s-a prezentat nici măcar atunci când a fost citat cu menţiunea „personal la interogatoriu”, asumându-şi consecinţele juridice aferente, inclusiv cele prevăzute de art. 225 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia această atitudine poate fi interpretată de instanţă ca o recunoaştere a pretenţiilor părţii adverse”.

Pe cale de consecinţă, prin Decizia civilă nr. 543/R/LP, pronunţată în şedinţa publică din data de 27.06.2013, irevocabilă, recursul formulat de Pîrşan Paul Răzvan a fost respins de Tribunalul Timiş, Pîrşan jr. fiind obligat inclusiv la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Alte comentarii sunt, credem, de prisos. Vom reveni.
Cătălin DOCEA

22 COMENTARII

 1. Sunt cadru didactic cu peste 30 de ani in aceasta Universitate si vreau sa multumesc acestui ziar si a celor ce au muncit enorm probabil la toate aceste dezvaluiri!Fara ei,eu persnal dar si multi dintre colegii nostrii nu ar fi stiut mai nimic despre aceeasta conducere,ramanand doar simple banuieli,speculatii si barfe de agronomie!
  Felicitari pentru dezaluiri,d-le Docea!

 2. Asa tata,asa fiu!!Fiul e inca plecat in luna de miere iar tacsu da din colt in colt in curtea noastra,cautandu-i pe cei ce au indraznit sa-l confrunte si sa-i tulbure domnia mareata!!

 3. Pirsan e cel mai slab rector din istoria Universitatii,fiind o rusine a mediului academic romanesc!Va fi schimbat in curand,asta daca il prind alegerile si nu va raspunde mai repede in fata legii!!!

 4. Dragi colegi,cu mic cu mare ne-am incolonat joi la ora 10,50,pentru a fi in Aula Magna si a asculta cuvintele liderului nostru intr-o mare Adunare Generala cum nu a vazut Universitatea noastra,sedinta pusa ad-hoc tocmai pentru a nu a avea timp de reactii sau posibile interpelari.

  Ma uitam la multi dintre voi si incercam sa vad ce asteptari aveati.Marea majoritate erati abatuti,tristi,altii incercau o disimulare a evenimentului la adapostul unor zambete fortate si a unei curiozitati sau sperante fata de ce am fi putut auzi,in urma unor saptamani in care extrem de multi colegi au fost terfeliti la adapostul virtualului…

  Stiu insa cu siguranta un singur lucru!Ca fiecare dintre noi asteptam sa vedem ca rectorului nostru II PASA DE FIECARE DINTRE NOI,PRONUNTAND MACAR UN „DRAGI COLEGI,IMI PARE FOARTE RAU DE SCANDALUL IN CARE ATI FOST TRASI FARA VOIA VOASTRA!”

  Sau „imi cer scuze si va rog sa ma iertati ca prin acele anchete la adresa mea,numele atatora dintre d-voastra a ajuns subiect de telenovea urat mirositoare pana la nivel de tara.”

  Nu stiu,habar nu am ce trebuia sa trambite Pirsanul,dar CATEGORIC NU acel simulacru de speech de cateva fraze!!!

  Cum e posibil sa te prezinti in halul acela in fata tuturor colegilor?!?!

  Cum e posibil sa vii cu foi scrise si sa nu fii in stare sa vorbesti liber,pentru 10 minute??!!ZECE!!!

  Cum e posibil ca in loc de cuvinte blande si cu parere de rau,sa vii pirsan nenorocit cu o falca in cer si alta in pamant,reluand la infinit aceleasi „marete realizari” de 2 bani ale unui intreg mandat?!?!?!

  Voi reveni…vorba celui care prin meseria lui si-a permis sa-i tulbure somnul de veci in aceasta functie a tovarasului Pirsanel!

 5. Este incredibil cum se poate tine de scaun acest dobitoc!Dupa scoaterea la iveala a atator unghere ale vietii lui,dupa dezvaluirile referitoare la familia lui,baiat,fata,nevasta,dupa atatea si atatea hotii de mahala in decursul anilor,sa te tii efectiv ca ultimul milog de scaunul acela blestemat de rector,este ceva ce nimeni din jur nu poate intelege!
  CRED CA PANA SI DIN OGLINDA IN CARE TE MAI PIEPTENI DIN CAND IN CAND,AR FUGI CAT AR VEDEA CU OCHII ACEL PERSONAJ LA CARE TE SCHIMONOSESTI IN FIECARE DIMINEATA,PIRSANE!!!!

 6. Pirsane,indiferent cat ai incerca sa ne inchizi gura,nu vei reusi,intelegi??Pentru ca suntem atat de tare satui de impotenta ta ca rector sau profesor(apropo,cand ati intrat ultima data la ore??) incat te vrem departe de noi!Iesi in pensie anticipat!Si iati toate slugile alea proaste cu tine!Apropo,de primul sot am divortat din cauza aceluiasi lucru!Dar era impotenta fizica,nu umana!Tu le ai pe amandoua,nu am vreun dubiu!!!

 7. Multumesc si eu ziaristilor care in ciuda presiunilor probabil,permit exprimarea opinilor fata de aceasta perioada din Universitate!Evident atata timp cat nu sunt porcoase si fara sens,cum au fost abject scrise de acel Prorector Trasca pentru a-si bate joc de noi toti!!

 8. Tovarase Pirsan,ati fost mai mult decat penibil,jenant,oribil si alte cuvinte din DEX, in Aula!!

  Ati dorit sa pareti un dur?Un fel de Arnold Scwhwarzeneger al Agronomiei?Ati dorit sa aratati fermitate si siguranta?Ce dracu ai vrut sa ne arati???Ca te-ai facut de cea mai mare rusine existenta pe Pamantul asta cu imbecilitatile debitate!Dar mai ales cu tonul idiot!!

  Unde iti mai era bunatatea aceea falsa cu care ne prostesti de atatia ani???

  Aa,stiu,cand ai coborat de pe scena ai inceput sa-ti revii la acelasi caracter abject printr-o baie de multime cu toti aceia de pe culoar,pana sus,intrebandu-i parinteste „ce faci draga?”

  Ti-as spune ceva de mare duh dar mi-am jurat ca alaturi de colegii cu adevarat de caracter dintr-o universitate,sa nu-ti mai suier ceva de acest gen!Si stii de ce?Pentru ca nici macar un dulap plin de carne nu te atinge!

  Dintr-un singur si banal motiv:ESTI GOL PE INTERIOR SI NU AI NIMIC SFANT IN TINE!!Decat o goana nebuna dupa inca un mandat pentru a te imbogati!Tu si familia ta dezvaluita perfect aici!!Calcand peste orice,ABSOLUT ORICE,doar sa-ti atingi acest scop!

  EU ITI GARANTEZ ATAT DOAR!CA-TI VA RAMANE DOAR UN FRUMOS VIS EROTIC,care sa-ti fie bantuit de toti colegii tai care au avut de suferit prin aparitia numelui in fostele comentarii abjecte!Adica toate curvele,homosexualii,lesbienele si spagarii de colegi de ai tai,care sa te fugareasca pe tine si pe prorectorul tau maret Trascs,pe acolo prin acel vis ce va deveni CEL MAI MARE COSMAR AL VIETII TALE…

 9. Meeeei,l ati auzit pe pirsan cand a spus ca rezultatele marete ale statiunii didactce,se vor simti dupa inca 2 ani abia!!Ce mama dracului de premonitie e asta???????!!?!?!?!?!Pai parca ai preluat o pe zero de la fosta directoare Viviana?Asta in 2012!!!!!Pai si de atunci??????!!?!!Ca a tot urcat fulminant chipurile!!
  Rectore,minti cu o nerusinare si o seninatate demna de cartea recordurilor!!Graul se pune toamna iar la finalul unui an agricol ai un profit deja!!!!!Daca nu ar fi asa,ar fi faliment!!La fel si alte cereale!Unde s au scurs acei bani????In buzunarele cui de 3 ani jumate??!O fi in acel robotel de pe tractor!!

 10. Nu stiu daca doar eu am auzit de fraza ca s-a apelat la toate institutiile statului STIUTE SI NESTIUTE pentru a fi descoperiti cei ce au scris pe site,cica!BAAAIIIII,CE CRETINEALA DE EXPLICATIE ACADEMICA E ASTA?CARE SUNT ALEA NESTIUTE???DOAR PIRSAN POATE ASA CEVA,NU?HAHAHAHAHA!!!PENIBILULE,DU-TE IN FILMUL XFILES SAU JAMES BOND!

 11. Vai si amar ce rector avem!VAI SI AMAR!!!Am ramas socata toata ziua de ce mi-a fost dat sa vad in acea sala…::(((

 12. In loc sa caute vinovati,nu credeti ca era mai bine sa nu faca atatea magarii???Nici nu vreau sa ma gandesc ce jaf ar fi in eventualitatea unui alt mandat!!

 13. Pentru mizeria aia de speech am fost convocati in Aula?Eu personal am crezut ca-si anunta retragerea cu minima urma de demnitate in el!!Dar de unde atata?!El ne-a aratat ce barbat viril si puternic este si cate a facut el pentru supusii lui!!CE PERSONAJ,DOAMNE DUMNEZEULE!!CARA-TE ACASA,NE FACI DE RUSINE!

 14. Peste tot in lumea aceasta civilizata,orice demnitar ar fi demisionat la primele pete dovedite in mandatul lui!PESTE TOT!Nu mai spun daca era vorba de o asemenea familie a sa..

  DRAGI COLEGI,STIU SIGUR CA SPALATUL PE CREIER NU NE-A ATINS INCA PE TOTI,ASTFEL INCAT SA PUTEM MACAR O SECUNDA SA NE MAI GANDIM SA CONTINUAM CU ACEST INDIVID!

  Stiti ce depaseste orice limita a logicii umane?Ca aproape ORICINE,daca nu chiar oricine ar candida contra acestui imbecil,AR CASTIGA DETASAT INCA DIN PRIMUL TUR!Pentru ca pur si simplu este la un nivel absolut grotesc fata de ce inseamna sa fii liderul unor cadre didactice!

  Si apropo,tovarase Pirsan Paul,Coreea de Nord si conducatorul iubit Kim Ir Sen este pe alt continent!Mergeti acolo si gudurati-va pe langa liderii de la Phenian!Cu un astfel de megadiscurs nu avem vreun dubiu ca v-ati impune fara probleme printre alti spalati pe creiere ca tine!Si mai gasiti prosti care sa planga peste tot unde-i prinde mandatul tau!

 15. Cica nu am pierdut nici un metru patrat de teren!Hai serios??Terenul de fotbal in favoarea acelei biserici cum s-a numit??Arendarea sutelor de hectare unor firme fantome de africultura si ciupirea subventiei duble in anumite buzunare bine definite,CUM SE NUMESTE,domnule Rector?
  Stiu sigur ca adevaratele tunuri doar in curand vor urma pentru ca prea se leaga cateva comentarii de pe aici,cu obsesia acestui individ in a vorbi la orice sedinta despre situatia terenurilor universitatii…

 16. Acest articol si ancheta arata clar ce personaj este acest interlop de fiu a lui Pirsan!Sa ajungi sa devalizezi firma la care lucrezi?Doar o mica tepusa de jumate de miliard!O fi prieten cu acel prof.Craciunescu,tot in jurul aceleiasi sume?

  PAC PAC,vorba lui Becali!
  PS:Cel mai jenant lucru insa ramane fraza ca increderea in pirsan jr.pleca din functia tatalui!Cata mizerie de caracter in aceasta familie…

 17. Fratilor,pana nu vine un Rector care dupa ce-si termina un mandat macar si revine simplu cadru didactic la finalul sau,nimic nu se va schimba!Toti cei ajunsi spre varsta pensionarii si care au prins toate vremurile de dupa revolutie,sunt TOTI O APA SI UN PAMANT!TOTI!Pentru ca in toata viata lor,toate li s-au cuvenit,neconcepand macar sa dea un leu pe ceva!
  M-as bucura sa ma insel dar uitati-va fiecare in jur si va veti convinge!

 18. Fiecare zi in care acest rector de paie va mai conduce universitatea,va fi un alt pas pe loc in aceste vremuri in mare schimbare!Va fi piatra noastra de gat,ducandu-ne cu pasi prea repezi spre neant!El va merge in pensie direct ca toti cei de dinaintea lui,noi vom ramane doar asmutiti unii impotriva altora si sparti ca si colegi…

  Treziti-va si luati-va destinul in maini!

  Viitorul este doar al celor care chiar fac ceva concret si nu doar se lamenteaza cat este de greu…

  Iar istoria nu-i iarta decat pe aceia care au scris o pagina de aur in ea!Restul se pierd in paginile ei,sau in barfe banale din spatele birourilor…

  DECI HAIDETI SA NU FIM ISTORIE!CI SA RESCRIEM ISTORIA ACESTEI UNIVERSITATI LA ADEVARATA EI VALOARE…Nu cu habotnicism si vendete personale,ci lucrand in echipa,scotand din fiecare coleg doar ce are mai bun si maret in el….PENTRU CA IN FIECARE EXISTA ASA CEVA,NU AM NICI CEL MAI MIC DUBIU!

 19. In sfarsit imi place ce citesc pe aici de la colegii nostrii!!!!Bravo,acesta este limbajul necesar si singurul permis intr-o Universitate!

 20. Doar atat a putut spune pirsan dupa atatea saptamani oribile?Au fost cele mai negre din toata istoria univ.,si el doar atat a catadicsit sa spuna?NICI MACAR O MINIMA PARERE DE RAU!!Doar amenintari fata de cei ce nu i apreciaza la adevarata valoare,maretele realizari ale mandatului!!
  MA REPET,DUPA ATATA TIMP DE INCAPACITATE MANAGERIALA,POTI VENI CU UN ASEMENEA LIMBAJ SI SPEECH SI ATITUDINE MAI ALES?NU I PASA DECAT DE EL SI PERSOANA LUI!NIMIC MAI MULT!!

 21. Traducere (dacă mai era necesar):

  „PENTRU CA IN FIECARE EXISTA ASA CEVA,NU AM NICI CEL MAI MIC DUBIU!”
  =
  „Fiecare aveți un vot de care am nevoie.”

  Și de ce VOCEA MULȚIMII ?
  De ce nu Rică Venturiano sau Răcnetul Carpaților ?

LĂSAȚI UN MESAJ