DISTRIBUIȚI

În zilele de 25.03.2015 și 26.03.2015, la depozitul situat pe strada Cuvin nr. 2 (clădirea Liceului “I.C. Brătianu”) se pot prezenta pentru a ridica produsele alimentare persoanele beneficiare ale indemnizaţiei  şi sporurilor acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, veteranii de război, persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi deportaţii, persoanele persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, revoluţionarii, artiştii interpreţi sau executanţi din România, pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, soţii supravieţuitori care nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din pesia de urmaş, al cărei cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună și care au primit în perioada decembrie 2014 – februarie 2015 ajutoare alimentare, fie pe lista de cupoane de ajutor, fie pe lista suplimentară.

Persoanele trebuie să facă dovada că se încadrează în această categorie la data ridicării produselor alimentare.
La ridicarea produselor alimentare, persoanele mai sus menționate vor avea asupra lor actul de identitate (original și copie xerox) și ultimul cupon privind acordarea indemnizației (original și copie xerox). Acordarea unei cantități suplimentare de ajutoare alimentare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 80/2015 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (Articol unic – litera c).

Programul de distribuire a produselor alimentare este:
Miercuri, 25.03.2015, între orele 8.00 și 14.30
Joi, 26.03.2015, între orele 8.00 și 16.30

LĂSAȚI UN MESAJ