DISTRIBUIȚI

E clară treaba! Angajaţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara n-au televizoare pe acasă. Căci, dacă ar avea şi dacă le-ar porni măcar din când în când, ar fi aflat că unităţile de parchet sunt în luptă cu corupţia de toate felurile, aflându-se inclusiv pe urmele licitaţiilor trucate. Citiţi şi vă minunaţi!

caz-01-Contestatie-4

La începutul lunii…
…octombrie 2014, Spitalul Clin  ic Judeţean de Urgenţă Timişoara a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare cu nr. 154.297 în vederea atribuirii contractului de furnizare de implanturi ortopedice. Procedura (licitaţie deschisă) a fost împărţită pe 10 loturi, la data deschiderii ofertelor (13 noiembrie 2014) fiind depuse oferte din partea unui număr de şase firme (cinci dintre acestea având sediul social în Bucureşti, iar cea de-a şasea în municipiul Timişoara). Interesul a fost dat şi de valoarea estimată, fără TVA, a procedurii: între 370.509 şi 3.639.110 lei.

Silva Trading SRL…
…Bucureşti, distribuitor autorizat al produselor Medtronic (lider mondial de piaţă în producţia de implanturi spinale, partener constant şi serios al unităţilor medicale din România), a depus ofertă pentru 8 din cele 10 loturi şi, în data de 27 noiembrie 2014, prin adresa nr. 42.513, a fost informată că ofertele sale au fost declarate admisibile pentru loturile 2, 5 şi 10 (trei loturi din cele zece ofertate).

fila-2-_-decizie-67-2Într-un document…
…adresat printr-un cunoscut cabinet de avocatură unei instituţii publice cu atribuţii specifice, Cecilia Covrig, administrator unic al Silva Trading SRL Bucureşti, arată că – în ciuda celor anterior expuse – „în data de 04.12.2014 am primit un telefon din partea d-nei Cristina Badea, şefa comisiei de licitaţie, prin care ne cerea să renunţăm/ să ne retragem oferta pentru lotul 2. Telefonic am răspuns că aşa ceva nu este posibil”. Da, aţi citit bine! Administratorul unic al ofertantului Silva Trading SRL arată negru pe alb, prin avocat, că un angajat al unei instituţii publice, în speţă d-na Cristina Badea, a sunat-o şi i-a cerut să renunţe, să îşi retragă oferta!

fila-10-_-BO2015_0065-10Ulterior acestui incredibil…
…fapt, Silva Trading SRL a primit prin fax adresa cu nr. 43.308 din 04.12.2014, prin care era informată că a fost introdusă „în mod eronat” în etapa electronică pentru lotul 2 şi că oferta sa nu este luată în considerare de către Comisia de evaluare! O zi mai târziu, în 5 decembrie 2014, a mai primit un e-mail prin care autoritatea contractantă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, îi confirma faptul că a decis câştigarea lotului 2 („Sistem spondilosindeză posterioară toraco-lombară”) de către Rinmedex SRL Timişoara. Motivul invocat în comunicarea rezultatului procedurii de către autoritatea contractantă a fost acela că oferta Silva Trading SRL pentru lotul nr. 2 a fost considerată neconformă întrucât „nu satisface cerinţele caietului de sarcini”.

Lezată,…
…în mod evident, în drepturile sale, Silva Trading SRL s-a adresat, la 12 decembrie 2014, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Care, prin Decizia nr. 67/C1/3697 din 19 ianuarie 2015, a admis în parte contestaţia, a anulat raportul procedurii de atribuire în ceea ce priveşte lotul 2 şi toate actele subsecvente aferente acestui lot şi a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor pentru lotul 2. În motivarea deciziei, CNSC a constatat că verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi „nu s-a făcut cu rigurozitatea impusă de legislaţia în domeniu”, dar şi că „superficialitatea evaluării ofertelor tehnice rezultă şi din conţinutul anexei la procesul verbal nr. 42437/27.11.2014 al şedinţei de evaluare a propunerilor tehnice”.

Procedura…adresa-familia-popa-_-fila-_-22-_-29-oct-2010-22
…de atribuire a contractului de furnizare de implanturi ortopedice figura în SEAP şi la data redactării acestui articol ca fiind „în desfăşurare”, autoritatea contractantă luând act de soluţia CNSC abia la data de 5 martie 2015. 

Aţi remarcat,…
…probabil, în cuprinsul paragrafelor anterioare faptul că oferta depusă de Silva Trading SRL a fost considerată neconformă, lotul cu nr. 2 fiind atribuit societăţii Rinmedex SRL Timişoara.

Rinmedex SRL…
…(fostă Rincon Banat SRL) a fost înfiinţată în 14 ianuarie 2005. Asociaţi au fost Popa Nicolae (n. 1947) şi Popa Aurica (n. 1948). Aceştia au decis, în 10 octombrie 2010, schimbarea numelui din Rincon Banat SRL în Rinmedex SRL şi schimbarea activităţii principale a societăţii cu codul CAEN 4646 – comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice. În 18 decembrie 2012, asociaţii decid majorarea capitalului social şi cooptarea în societate a numite i Raţiu Patricia (n. 1982), părţile sociale fiind distribuite între Popa Nicolae (19), Popa Aurica (1) şi Raţiu Patricia (5). În 27 decembrie 2012, prin cesiune de părţi sociale, Patricia Raţiu devine unic asociat şi administrator.

adresa-iulian-marius-popa-_-fila-_-12-_-oj-ro-ro-na-2002-10-14-ojroro-s4-no1990-12Şi de vrem,…
…şi de nu vrem, datele de identificare ale foştilor asociaţi ai Rinmedex SRL ne duc spre dr. Popa Iulian Marius, medic specialist Ortopedie Traumatologie, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, titular al European Spine Diploma şi deţinător al unui master în Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate. Întâmplător sau nu, la Departamentul XV de Ortopedie Urologie şi Imagistică Medicală  din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, dl. dr. Popa este coleg cu prof. dr. Radu Prejbeanu (medic şef secţie Ortopedie I în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă), conf. dr. Jenel Marian Pătraşcu (medic şef secţie Ortopedie II în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă) şi dr. Dan Negoescu – coordonatorul de la Politraumatologie Casa Austria. Cu alte cuvinte, Rinmedex SRL – firma pentru care Cristina Badea, şef Birou Contracte în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, a solicitat Silva Trading SRL să renunţe/ să îşi retragă oferta – ar fi urmat să ofere implanturi ortopedice („Sistem spondilosindeză posterioară toraco-lombară”) necesare în activitatea colegilor de la facultate ai d-lui Popa. Rinmedex SRL fiind, desigur, bine legată de dr. Popa din moment ce, la un moment dat, din motive uşor de dedus, dl. Popa şi asociaţii de la Rinmedex SRL au avut chiar şi acelaşi domiciliu legal (pe Calea Aradului nr. 27).

Legăturile dintre…
…dr. Popa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă sunt evidente. Cităm de pe website-ul instituţiei medicale: „În data de 11 noiembrie 2010, la Clinica II Ortopedie –24-ian-2013-12 Traumatologie a fost efectuată prima intervenţie endoscopică în chirurgia spinală (premieră regională). Este vorba de o pacienta (L.L.), de 46 de ani, cu diagnosticul: Hernie de disc L4-L5 şi stenoză foraminală dreapta la acelaşi nivel. A părăsit clinica la 48 de ore de la operaţie. Operaţia a fost efectuată de dr. Dan Negoescu şi de dr. Iulian Popa”. Medusa Medical Trading SRL, înfiinţată de Marius Iulian Popa şi Diana Popa, ambii cu acelaşi domiciliu – la respectivul moment – ca şi cei doi Popa de la Rinmedex SRL, a fost implicată la nivelul anului 2007 într-un scandal monstru legat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Pentru amănunte, apelaţi la fratele Google. Vom reveni.

Cătălin DOCEA

O analiză a istoricului acestei firme ne poate duce lesne la concluzia că eliminarea Silva Trading SRL de la acest lot n-a fost chiar întâmplătoare.

rinmedex1 rinmedex2rinmedex3

Potrivit informaţiilor în posesia cărora ne aflăm, colaborarea dintre Rinmedex SRL şi cele două entităţi (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”) are deja istoric. În 2012, în baza contractului 1.359 din 15.06.2012, Rinmedex SRL a livrat UMF un Sistem integrat de analiză video a mişcării pentru suma de 157.200 de lei plus TVA. La procedură a fost primită o singură ofertă, contractul fiind atribuit aproape de valoarea estimată iniţial (care era de 157.800 de lei plus TVA). Tot în 2012, în baza contractului 1.576 din 25.10.2012, Rinmedex SRL a asigurat Spitalului Judeţean furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune de paturi ATI şi monitoare funcţii vitale pentru suma de 243.928,95 lei plus TVA. La procedură au fost primite cinci oferte, contractul fiind atribuit aproape de valoarea estimată iniţial (care era de 245.160 de lei plus TVA). De asemenea, în 2014, în baza contractului 1.005 din 16.07.2014, Rinmedex SRL a furnizat Spitalului Judeţean materiale de osteosinteză, valoarea acordului cadru fiind de 825.000 de lei plus TVA. La procedură au fost primite şapte oferte, din care 6 admisibile.

1 COMENTARIU

  1. Dr Iulius Popa este ”sustinut” de catre Prof. Dr. Dan Poenaru. Acest mamut care controleaza totul la Ortopedie.

LĂSAȚI UN MESAJ