DISTRIBUIȚI

Prezentată drept iminentă încă din primăvara acestui an de către administraţia Robu, modernizarea de peste 3 milioane de euro a Parcului Central „Anton Scudier” din Timişoara are toate şansele să nu se producă prea curând. Chiar dacă lucrările ar începe, ceea ce este puţin probabil, în parc nu se vor mai investi 11,6 milioane de lei plus TVA pentru simplul motiv că, de teama de a nu rata contractul, o asociere de firme a oferit aproximativ 55% din valoarea estimată a contractului. În plus, potrivit Fişei de date a achiziţiei, lucrările ar trebui să se întindă pe durata a 12 luni.

Sesizat, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a dispus anularea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de modernizare a Parcului Central „Anton Scudier” către asocierea Lovrintim SRL Timişoara – lider, Rogera Prest Com SRL Chişoda – asociat, având ca terţ susţinător Drufec Cons CF SRL Timişoara (societăţi apropiate administraţiei Robu), pentru suma de 6,5 milioane de lei plus TVA.

Procedura de atribuire a contractului de modernizare a Parcului Central „Anton Scudier” a demarat în 5 mai 2016. Din 23 mai a.c., data deschiderii ofertelor, trei forţe luptă din răsputeri pentru a pune mâna pe contract: Garden Center Grup SRL Măgurele, asocierea Lovrintim SRL Timişoara – lider / Rogera Prest Com SRL Chişoda – asociat (având ca terţ susţinător Drufec Cons CF SRL Timişoara) şi asocierea Kasdum-GF SRL Timişoara – lider / Imsatie Drobeta SRL Drobeta Turnu Severin – asociat (având ca terţ susţinător Saglas Obras y Servicios SA Madrid). În ciuda preţului neobişnuit de scăzut, contractul a fost atribuit, în 12 august a.c., asocierii Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL.

Atât Garden Center Grup SRL cât şi asocierea Kasdum-GF SRL s-au adresat CNSC, care a anulat rezulatul procedurii printr-o decizie datată 23.09.2016 (document disponibil aici).

În contestaţia depusă (document disponibil aici), administratorul Garden Center Grup SRL apreciază că decizia Primăriei municipiului Timişoara de declarare a asocierii Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL ca fiind câştgătoare “este una profund nelegală”, menită să prejudicieze atât interesele sale (ale reclamantei) cât şi “pe cele publice”.

În esenţă, aspectele contestate de Garden Center Grup SRL au fost legale de neîndeplinirea de către asocierea Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL a unor cerinţe minime de calificare (lipsa responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi pentru lucrări de drumuri şi pentru lucrări edilitare, lipsa responsabilului SSM şi lipsa persoanei responsabile cu supravegherea arheologică).

Asocierea Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL nu a dovedit existenţa experienţei similare la nivelul solicitat de către autoritatea contractantă, implementarea ISO 9001 şi ISO 14001.

Prin ofertarea unui preţ situat la nivelul de 55% din valoarea estimată a contractului, se mai spune în contestaţia celor de la Garden Center Grup SRL, asocierea Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL “nu poate în niciun caz asigura îndeplinirea obiectivelor contractului de achiziţie publică la standardele de performanţă şi calitate impuse prin Caietul de sarcini, ceea ce, în ultimă instanţă, va produce grave prejudicii autorităţii contractante şi va constitui o încălcare a principiului eficientei utilizări a fondurilor publice.

Mai mult, întrucât nu a solicitat detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la ofertă, şi nici nu a efectuat verificări ale răspunsurilor care justifică respectivul preţ, comisia de evaluare nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 202, alin. 1, din OUG 34/2006. De altfel, arată administratorul Garden Center Grup SRL în contestaţia transmisă prin avocat la CNSC, oferta financiară a asocierii Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL nu respectă nici cerinţa autorităţii contractante în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a cheltuielilor diverse şi neprevăzute.

În contestaţia adresată CNSC (document disponibil aici), reprezentanţii Kasdum-GF SRL Timişoara consideră drept injustă decizia Primăriei municipiului Timişoara de a cataloga oferta depusă drept neconformă şi inacceptabilă (aceasta fiind, aşadar, respinsă).

Oferta celor de la Kasdum-GF SRL Timişoara a fost respinsă întrucât în ultimii doi ani nu şi-ar fi îndeplinit, ori şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos, obligaţiile contractuale asumate faţă de Primăria municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Mehedinţi. Pe numele Kasdum-GF SRL Timişoara există, ce-i drept, două certificate constatatoare negative pentru neîndeplinirea unor contracte, emise de PM Timişoara şi CJ Mehedinţi, referitoare la “Amenajarea pistei de skateboard” (Timiş) şi “Complexul Muzeul Regiunii Porţile de Fier” (Mehedinţi).

Ambele documente (certificatele constatatoare negative) sunt însă contestate în instanţă şi, cel puţin în privinţa contractului de amenajare a pistei de skateboard, cei de la Kasdum-GF SRL par să aibă dreptate pe deplin. Un Raport de Expertiză Tehnică Judiciară, datat 18 aprilie 2016 şi depus la dosarul 6347/30/2015, nominalizează Primăria municipiului Timişoara ca fiind singura responsabilă pentru eşecul contractului de lucrări pentru amenajarea pistei de skateboard. Mai exact, cei de la Kasdum-GF SRL Timişoara nu au  putut onora contractul întrucât din proiectul pistei de skateboard lipseau 9 (nouă) elemente prefabricate, a căror valoare se ridică la 287.730,40 lei, aspect confirmat de expertiza menţionată. Primăria Timişoara a refuzat categoric să remedieze proiectul tehnic, ceea ce a pus constructorul în imposibilitatea de a respecta contractul de lucrări pentru amenajarea pistei de skateboard. Detalii complete puteţi regăsi în paginile 3-7 ale contestaţiei Kasdum-GF SRL Timişoara.

Printre altele, Kasdum-GF SRL arată şi că, deşi Lovrintim SRL nu a depus certificatul privind plata impozitelor şi taxelor locale către bugetul comunei Gottlob, unde are deschis un punct de lucru, comisia de evaluare nu a solicitat clarificări. Cu alte cuvinte, s-a concentrat spre a atribui, pe repede înainte, contractul către asocierea Lovrintim SRL / Rogera Prest Com SRL Chişoda pentru suma de 6,5 milioane de lei plus TVA.

Prin Decizia 1646/C3/1805-1817 din 23 septembrie a.c., CNSC a anulat decizia de respingere a ofertei Kasdum-GF SRL, obligând Primăria municipiului Timişoara la reevaluarea acesteia, dar a anulat şi rezultatul procedurii, obligând PMT inclusiv la reevaluarea ofertei Garden Center Grup SRL.

Drept urmare, mega investiţia de peste 3,3 milioane de euro anunţată în primăvară drept iminentă de către administraţia Robu, rămâne ca-n tren: va costa, probabil, mult mai puţin şi, cu puţin noroc, va fi gata prin 2018. Vom reveni.

LĂSAȚI UN MESAJ