DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara intenționează demararea procedurilor privind achiziția publică a serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectelor de execuție a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe va fi realizată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, se impune ca Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție să nu fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. De asemenea, Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

Pentru blocurile de locuințe cu regimul de înălțime cuprins între S+P+4E și S+P+10E au fost întocmite documentații tehnice ce necesită a fi actualizate în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Ghidului specific pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Este nevoie de refacerea expertizei tehnice, a auditului energetic, documentația de avizare, proiectul tehnic. Primăria a cerut oferte firmelor de profil pentru realizarea acestui obiectiv.

LĂSAȚI UN MESAJ