DISTRIBUIȚI

Având în vedere:

– Prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările utlerioare;

– Prevederile H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare – pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017;

– Prevederile Ordinului Comun 196/139/2017 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016;

– Adresa CNAS cu nr. P/2103/01.03.2017,

 

Vă facem cunoscut următoarele:

  1. Procesul de contractare, pe toate domeniile de asistenţă medicală, se desfăşoară în luna martie 2017. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.03.2017.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară după cum urmează:

  1. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, contractele pentru anul 2016 se prelungeşte prin acordul părţilor până la data de 31.12.2017, prin acte adiţionale.

Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Comun 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016).

  1. Pentru furnizorii noi, care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se fac aplicabile prevederile art. 186 din Hotărârea de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte valabile până la data de 31.12.2017.
  1. Actele adiţionale prevăzute la pct. 1, precum şi contractele cu furnizori noi, prevăzute la pct. 2, au valabilitate pentru perioada 01.04.2017 – 31.12.2017.

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
Stoica Anda carmen

LĂSAȚI UN MESAJ