DISTRIBUIȚI

„În diferitele colecţii particulare din Banat se găsesc nu de rare ori lucrări de mare valoare, cari însă rămân ascunse marelui public. Pentru a le putea pune la dispoziţia publicului amator, direcţiunea Muzeului a intervenit la câţiva din colecţioniştii ce posedă opere de artă mai însemnate.

Primul care a înţeles rostul acestei rugăminţi a fost dl Dr. Nicolae Ionescu avocat în Caransebeş. Dsa n’a stat la îndoială nici măcar un monument, aşa că de o jumătate de an încoace, Muzeul nostru a primit în galeria de picturi doi musafiri cât se poate de valoroşi  în cele două tablouri despre cari vorbesc mai jos.

Fie ca acest exemplu să-l urmare şi alţii înţelegând rostul instructiv al acestor expuneri temporane.

Tabloul reprezentând pe Aron fratele lui Moise, pictat pe pânză în forma de medalion cu diametrul de 1,13 m şi care se află in posesia dlui Dr. Nicolae Ionescu, este o lucrare de prima mână atât din punct de vedere al reliefului cât şi al culorii.

Ca realizare de carnaţie este foarte apropiat de Rubens: opera unui măestru contimporan, care-i simte deaproape influenţa. Această înrudire rezultă din coloritul viu, din roşul pe care-l foloseşte artistul în redarea cărnurilor din tratamentul bărbii, sintetizată în trăsături largi, din factura mânilor ce înfăţişează perfect starea de descompunere a unor mani bătrâne, din maniera largă prin care artistul redă stofa moale a îmbrăcămintei.

Iar redarea reliefului prin contraste tari de lumină  şi umbră ne duce înspre şcoala luministă a lui Michelangelo Caravaggio.

Artistul care a întrunit aceste două calităţi este Gerard Seghers (Zeghers, Zeegers) din Antwerpen născut în 1589. La începutul carierei a lucrat în Italia inspirat de Manfredi dar mai cu seamă de Caravaggio, mai târziu însă, nereuşind cu această manieră, reîntors în ţară, se apropie de maniera lui Rubens, pictând şi el în acea factură largă şi liberă proprie marelui flamand.

Că acest tablou este de Seghers rezultă din faptul ca în una din bisericile din Basel se găsesc mai multe figuri de profeţi, pictate de Seghers, pentru cari figuri artistul a folosit acela model de bătrân ca şi pentru „Aron” al dlui Ionescu.

Valoarea considerabila a tabloului atât ca nume de artist, cât şi ca esecuţie este mărită simţitor şi de rama tabloului, originală. Motivul de pe mitra lui Aron, îngeraşul, se repetă şi în cele 4 colţuri ale ramei, iar una din laturile ramei poartă şi inscripţia artistului gravor care l-a esecutat şi care este Almeloveen Jan incisor olandez născut în 1614, faimos în timpurile sale atât ca peisagist, dar mai cu seamă ca desenator şi gravor.

Tabloul a fost pictat intre anii 1630-35.

Tabloul „Cristos înaintea lui Pilat” pictat pe pânză, având dimensiunile 1,15 X 1,73 m, şi aparţinând şi acesta d-lui Dr. Nicolae Imescu este din seria acelor tablouri de mare valoare ce au fost executate în Italia pela începutul secolului al XVII.

La prima vedere ne surprinde inspiraţia cu totul veneţiană a acestei lucrări. Figura lui Cristos atât ca modelaj cât şi ca espresie ne apropie de Tiţian. Umărul drept are relief sculptoric ca atâtea figuri, atâţia Christoşi pictaţi de Tiţian iar melancolia din faţă este proprie

numai şcoalei lui.

Figurile zbirilor sunt concepute grandios şi liber, construcţia feţelor lor este plină de vigoare, iar tehnica picturii, liberă de mice prejudiţiu de şcoală florentină sau germană.

Deci tabloul este esecutat de un elev alui Tiţian care însă după anumite detalii nu pare a fi Italian. Dacă vom considera că Veneţia la sfârşitul sec. XVI şi la începutul sec. XVII este plin de artişti străinii şi mai cu seamă de olandezi şi flamanzi, dacă ţinem seama mai departe că în acest tablou arhitectura peisajului din fund este nordică şi nu veneţiană, ne vom putea face convingerea că lucrarea aceasta a fost esecutată de un Flamand, elev a lui Tiţian, pe la 1620-30.

Atât armonia culorilor, cât şi desenul impecabil şi atmosfera de poezie în care a fost concepută această lucrare reprezintă o valoare artistică ce câtva timp s-a resfrînt şi asupra Muzeului nostru unde a fost expusă publicului de 6 luni.

L M.” („Analele Bantului” – Buletinul Muzeului din Timişoara, An 1, 1928, nr. 1)

Comunicat de Sonia LIBERESCU

LĂSAȚI UN MESAJ