DISTRIBUIȚI

Având în vedere creşterea alarmantă a numărului de incendii produse la vegetaţia uscată, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei de primăvară, se aduce la cunoştinţa publicului că aceste arderi au efecte dezastruoase pentru habitatele naturale şi flora sălbatică specifică şi reprezintă un mare pericol pentru locuinţele şi bunurile familiilor din zonele respective.

Primăria Timişoara trebuie să identifice şi să nominalizeze sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu datorat acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, să asigure instalaţiile. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.

Este interzisă prin lege arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000–50.000 lei persoane juridice.

Efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente. În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri: condiţii meteorologice fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha asigurarea substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

În situaţia izbucnirii unui incendiu, anunţaţi imediat evenimentul la S.V.S.U. din localitate şi la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

LĂSAȚI UN MESAJ