DISTRIBUIȚI

„Suntem obişnuiţi a citi zilnic fel şi fel de fraude ce se săvârşesc în dauna statului sau a administraţiilor publice, chit că acestea se fac sub formă de fraudă, sau se săvârşesc sub forma sustragerilor de la impuneri şi obligaţii.

Nu credem însă că mai există vreo regiune în această ţară unde sustragerile să fie atât de intens practicate ca aici la noi în Banat.

Dacă cineva şi-ar lua oboseala să cerceteze amănunţit toate fraudele fiscale care s-au făcut şi se fac în oraşul şi judeţul nostru, am vedea la ce sume fantastice se ridică aceste fraude practicate cu neruşinare în dauna statului şi cu concursul criminal al câtorva funcţionari din administraţiile noastre financiare.

Nu vom face astăzi teoria funcţionarilor necinstiţi, aceasta este o chestiune de care ne vom ocupa aparte, azi vom ridica doar voalul de pe fraudele comise de o firmă bine cunoscută în oraşul nostru şi de neruşinarea conducătorilor acesteia.

Să lăsăm să vorbească faptele de la sine.

În cartierul Fabric, chiar în Piaţa Traian, există o firmă veche <<Duschnitz>>. Înainte cu doi ani această casă era firmă individuală, acum însă au transformat-o în societate anonimă, aceasta nu pentru că s-ar fi schimbat proprietarul, ci pentru că în felul acesta se poate opera mai bine în dauna statului.

Firma care are şi o sucursală în cartierul Iosefin, frustează sistematic statul cu sute de mii anual.

Graţie sistemului amintit mai sus, firma a reuşit să fie impusă la o bază de 550 mii lei anual, pe când în realitate venitul ei trebuie să fie de cel puţin trei milioane anual.

Să facem o mică socoteală. Firma <<Duschnitz>> are un rulment de circa 2 milioane şi jumătate lunar, ceea ce face 30de milioane anual. În branşa textile şi mărunţişuri, câştigul minimum este de cel puţin 10%, deci calculat la rulment ne dă suma de 3 milioane anual. Aceasta ar trebui să fie baza de impunere şi nu 550 mii după cât este impus astăzi.

Şi pentru că nu vrem să se creadă că nu am fi imparţiali, ne permitem a face şi o mică comparaţie, din care reiese categoric marea şi tendenţioasă, căci altfel nu avem cum să o numim, greşeală ce o fac organele fiscale însărcinate cu facerea impunerilor.

În cetate era o mică prăvălie de revânzare a articolelor de cârnăţărie, care a fost impusă la o bază de 180 mii lei anual. Ei bine, se poate afirma că firma Duschnitz să fie impusă numai la de trei ori baza de impunere a firmei de cârnăţărie? Evident că nu dar…şi aici trebuie să ne oprim un moment, prăvălia de cârnăţărie nu are ca conducător pe un domn Schwartz, adică pe acel Schwartz care se laudă pe toate căile, că lui nu îi e frică, el are în buzunar pe toţi funcţionarii fiscali etc.

Obrăznicia evreiască e semnificativă şi purtarea sfidătoare. Ne întrebăm, cum se face că funcţionarii cinstiţi din administraţiile financiare – cari au auzit aceste afirmări – nu au reacţionat şi nu reacţionează? Sau poate nu mai sunt funcţionari cinstiţi în administraţiile financiare de la noi? Refuzăm să credem una ca asta.

După toate cele expuse mai sus, cerem d-lui inspector financiar Mureşanu să ordone imediat revizuirea impuneri făcută la această firmă, cerem să se trimită un expert contabil care să verifice scriptele întocmite cu atâta măiestrie de această firmă şi mai cerem să se reintre în casele statului sumele frustrate de aceşti indivizi cu privirile veşnic peste hotare.

Iar ca să încheiem ţinem să precizăm, nu ne vom lăsa, până ce toţi frustatorii statului nu vor plăti tot ce se cuvine statului”.

Comunicat de Felix OSTROVSCHI din „Drapelul”, Anul IV, nr.14-35, 12 noiembrie 1934.

LĂSAȚI UN MESAJ