DISTRIBUIȚI

Pentru anul financiar 2017, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni – cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.

Bursele de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

  • au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.  În acest caz sunt 137 de burse acordate, cumulând 123.300 lei.
  •  s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; adică 24 cumulând  21.600 lei.
  •  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS, adică 145 de burse acordate, cumulând  130.500 lei. În total se acordă 306 burse de perfomanţă.

Primăria a stabilit alte 6.964 de burse de merit în cunatum de  4.702.275 lei, pentru elevii care au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional , pentru elevii care au au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; sau pentru cei care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv  sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS

Bursele de studiu sunt în total  307, în cuantum de  179.920 lei, şi se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc  simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare.  Burse de ajutor social sunt în număr de 1.282, şi sunt în cuantum de 1.076.880 lei. Acestea se acordă orfanilor sau elevilor  bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom; dar şi  elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole

Suma alocată în bugetul local cu această destinaţie este de  6.231.060 lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ