DISTRIBUIȚI

Programul Operațional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte ce vizează „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” a POR 2014-2020.

Investiţiile prevazute în cadrul apelurilor de proiecte vizează  învăţămantul anteprescolar (0-3 ani) şi preşcolar (3-6 ani). Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorităţi de investiţie sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiţii: construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (gradiniţe).

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro şi de maxim 6.700.000,00 euro. Aceasta prioritate de invesţii se adresează unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor resedinţă de judeţ eligibile în cadrul axe prioritare 10 a POR 2014-2020.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ