DISTRIBUIȚI

La data de 14 iunie 2017, plecând de la informațiile conținute în comunicarea de informații extinse nr. 284491/12.06.2017, obținută de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, coroborată cu prevederile L. 12/1990, republicată, website-ul nostru a publicat articolul: „Cât de ușor este să încalci legea în buricul Timișoarei”.

La data de 28 iulie 2017, printr-o notificare transmisă via e-mail, Pald Engineering SRL – prin av. dr. Tec Maria – Lavinia – a solicitat publicarea unui articol de dezmințire, precum și retragerea articolului publicat la data de 14.07.2017.

Pe cale de consecință, având în vedere solicitarea societății menționate, am procedat la retragerea articolului publicat la data de 14 iunie 2017.

Prin aceeași notificare, societatea Pald Engineering a solicitat publicarea unui text, pe care îl redăm întocmai în cele ce urmează:

Prin articolul publicat la data de 14 iunie 2017 de către numitul Cătălin Docea pe site-ul timisplus.ro intitulat „Cât de ușor este să încalci legea în buricul Timișoarei” au fost prezentate informații de natură să distorsioneze adevărul cu privire la activitatea societății PALD ENGINEERING S.R.L.

Societatea PALD ENGINEERING S.R.L. are sediul social în Mun. Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17, jud. Timiș, pe durată nedeterminată, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

În vederea stabilirii sediiului social în Mun. Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17, jud. Timiș, a fost încheiat contractul de comodat din data de 14.11.2011 (contract distinct de contractul de comodat cu aceeași dată prin care s-a stabilit la aceeași adresă punctul de lucru al societății), pe durată nedeterminată.

Ulterior,  prin hotărârea AGA din data de 26.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1243 din 06.02.2013, prin hotărârea adunării generale a asociaților societății s-a decis schimbarea sediului societății din Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 30-32, bl. 85, sc. C, et. 7, ap. 26, jud. Timiș, în Timișoara, str. C-tin Brâncoveanu nr. 17, jud. Timiș, având în vedere existența unui titlu de folosință asupra spațiului mai sus descris – contractul de comodat pentru sediu fiind încheiat încă din data de 14.11.2011.

Astfel, societatea PALD ENGINEERING S.R.L. își desfășoară în mod legal activitatea la adresa Mun. Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17, jud. Timiș, având în vedere că la această adresă este stabilit sediul societății.

Prin urmare, faptul că valabilitatea punctului de lucru situat la aceeași adresă (Mun. Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17, jud. Timiș) a expirat la data de 14.11.2014, nu are nicio relevanță în privința desfășurării în mod legal a activității societății PALD ENGINEERING S.R.L. de vreme ce sediul societății a fost mutat pe durată nedeterminată la adresa din Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17, jud. Timiș, încă din data de 26.11.2012, contractul de comodat pentru sediu fiind încheiat încă din 14.11.2011.

În concluzie, sunt nereale informațiile furnizate publicului conform cărora activitatea societății PALD ENGINEERING S.R.L. s-ar desfășura cu nerespectarea legii. 

LĂSAȚI UN MESAJ