DISTRIBUIȚI

Asociaţia „Planeta Verde”, împreună cu Asociaţia Română de Mediu şi în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, au organizat Conferinţa Regională “Societatea Europeană a Reciclării –Managementul Deşeurilor şi Autorizaţiile de Mediu” pentru regiunea Vest în data de 28 septembrie 2017, la USAMVB Timişoara – Facultatea de Agricultură.

Conferința și-a propus să abordeze problemele de mediu presante aferente Regiunii 5 Vest, plecând de la modalităţile de desfăşurare a procesului de autorizare şi conformare cu legislaţia în vigoare, starea solurilor şi subsolurilor, Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor, Strategia de Salubrizare, până la Waste 2 Energy.

Adina Horablaga – USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultură

Este un subiect de actualitate și omniprezent în România, iar această conferință o considerăm bine-venită. Aș dori să prezint, pe scurt, instituțiile care sunt prezente în sală: Agenția de Mediu Timiș, Agenția de Mediu Arad, Agenția de Mediu Hunedoara, Garda de Mediu Timiș, Garda de Mediu Caraș – Severin, Garda de Mediu din Gorj, Consiliul Județean Timiș, Reciclatori, Valorificatori, Consultanți de Mediu, partea academică, Fepra International, Profi Timișoara, Global Innovation Solution și Retim.

Decan Universitatea din Timișoara

Mă bucur că sala este arhiplină, asta arată un interes din partea autorităților de a se implica în astfel de subiecte. Dar este firesc să fie așa, pentru că realmente supraviețuirea noastră ține de cum conservăm resursele naturale ale Planetei. Au fost foarte multe curente, prin anii 70 citeam teorii despre industria chimică care începea să producă plastic. Ne-au trebuit, din păcate, 30 de ani ca să începem să realizăm importanța acestui produs, cât ne ajută și cât este de nociv. Din acest motiv, asemenea dezbateri, asemenea conferințe de popularizare, de conștientizare sunt bine-venite, iar Universitatea din Timișoara este și va fi deschisă mereu spre a susține astfel de acțiuni. Nu este ușor să conștientizezi cetățenii că este esențial să protejezi mediu, să ai ape curate, soluri etc. Avem nevoie de foarte multă educație.

Marieta Mateescu – Asociația Inter-Comunitară Timiș

În mai 2011, cu ocazia finanțării proiectului Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș, am realizat un program de gestiune a deșeurilor la nivelul județului. Ne-am ocupat de monitorizarea implementării acestui proiect și de reglementarea serviciului de salubrizare, a documentațiilor de atribuire și delegarea serviciilor de salubrizare atât pentru gestionarea depozitului cât și pentru depozitarea infrastructurii. Investițiile realizate și, de fapt, ceea ce monitorizează, exploatează și gestionează funcționarea sistemului în acest moment, sunt: depozitul de deșeuri de la Gizela, s-a realizat o stație de transfer și trei centre de colectare și sau închis toate cele șase depozite pre-orășenești neconforme din județ.

Agenția pentru Protecţia Mediului Timiș

Voi discuta despre Reglementările Naționale în domeniul gestiunii deșeurilor. Legislația în vigoare a creat în România o balanță între responsabilitatea producătorului și competențele, respectiv responsabilitățile autorităților publice locale. De aceea există o strânsă legătură între aceștia, cu beneficii de ambele părți: atingerea țintelor de reciclare și valorificare, practic, managementul deșeurilor dorind să fie unul diversificat. Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații. Noua directivă cadru a deșeurilor a pus o nouă amprentă asupra modului în care sunt privite chestiunile legate de deșeuri, simplifică cadrul legislativ existent în domeniul gestionării deșeurilor, prin abrogarea directivelor mai vechi și impune adoptarea măsurilor publice în sensul favorizării opțiunilor aflate pe treptele superioare ale ierarhiei deșeurilor, în condițiile în care opțiunea folosită aproape exclusiv în țara noastră este de depozitare la groapa de gunoi. Aceasta presupune prevederi în domeniul prevenirii pentru adoptarea de indicatori, stabilirea unor obiective prin fixarea celor mai bune practici în domeniul reciclării deșeurilor. Principalul obiectiv al Directivei Cadru 2008 este reducerea la minimum a efectelor negative ale gestionării deșeurilor asupra populației. Politica privind deșeurile urmărește reducerea consumului de resurse și favorizează aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor şi prevenirea apariției acestora.

Sârbu Dorin – Comisar Şef, Garda de Mediu Arad

Că cetățenii plătesc sau nu, deșeurile trebuiesc adunate sau colectate într-un depozit autorizat conform. Garda de mediu, în situația în care, identifică nereguli de pe teren, sancționează, conform prevederilor legale, acele nereguli. Problema este la deșeurile menajere, pe care le găsim abandonate pe câmp sau în stradă, pentru că aproape niciodată nu reușim să identificăm responsabilii acestor dezastre ecologice. Se abandonează și cantități mari de moloz, pământ, ciment, dar și alte tipuri de deșeuri. La nivelul județului Arad suntem fruntași pentru că în anul 2012 am închis toate depozitele de depozitare neconforme.

Liviu Petcu – Director Comercial, FEPRA International

Respectăm valorile în care credem: integritate, inovare și excelență. Ne urmărim în permanență atingerea obiectivului propus: construirea unui sistem de management al deșeurilor de ambalaj sustenabil, care să asigure îndeplinirea obiectivelor de reciclare pe termen lung, ne alegem cu mare grijă partenerii autorizați pentru gestionarea deșeurilor de ambalaj cu care încheiem contracte, impunând criterii de eligibilitate foarte stricte și acordând o foarte mare atenție modului în care aceștia își îndeplinesc obligațiile asumate. În același timp, îi susținem și investim alături de ei pentru a dezvolta în Romania acel sistem de management al deșeurilor sustenabil de care aminteam mai sus. Astfel, avem în acest moment, la doar un an de la licențiere, 8 parteneriate de investiții în derulare şi încă mai analizăm oportunitatea unora noi. Suntem convinşi că piaţa deşeurilor de ambalaj a început să-și regleze mecanismele și suntem bucuroși că suntem una dintre acele entități care contribuie activ la construirea acestor mecanisme.

Alexandra Țigănilă – Director Tehnic, Global Innovation Solution

Îmbrățișăm de fiecare dată invitația pe care partenerii noștri de la Asociația Planeta Verde ne-o adresează, este o reală plăcere să fim alături de mediul public și mediul privat. Suntem o companie tânără şi dinamincă. Suntem o companie care oferă consultanță în domeniul protecției ingineriei mediului. Ca domeniul de activitate elaborăm documentații tehnice în vederea obținerii actelor de reglementare, acționând și în domeniul managementului deșeului. Realizăm, de asemenea și activități în domeniul consultanței de audit și a echipamentelor de deșeuri.

Menținem evidența gestiunii deșeurilor și încercăm să venim cu soluții la cheie pentru beneficiarii proiectelor și oferim consultanță până la eliberarea actelor de reglementare. Din punct de vedere al documentațiilor pe care le elaborăm suntem  înscriși în Registrul Național al Protecției Mediului pentru toate tipurile de studii: raport de mediu, bilanț de mediu, rapoarte de securitate, studii de evaluare adecvată. De asemenea, la nivelul companiei elaborăm studii de dispersie a poluanților în aer.

LĂSAȚI UN MESAJ