DISTRIBUIȚI

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, În acest mod, proiectele care urmează să fie finanțate în cadrul Obiectivului Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

 Calendarul procedurii de selecție:

Depunere documente 8.10.2018 ora 16 – termen limită
Evaluarea documentației 9.10.2018, până la ora 14
Anunț candidați admiși 9.10.2018, până la ora 16
Depunere contestații 10.10.2018
Soluționare contestații 11.10.2018
Afișare rezultat final 11.10.2018

 

Informații suplimentare privind procedura de selecție găsiți accesând linkul https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Unitate-de-management-proiecte_ro_1915.html

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ