DISTRIBUIȚI

CNAIR S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 17 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara-Moravița”  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. Intocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare;

3. Pregătirea  documentația suport de atribuire a Contractului de proiectare și execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice necesară Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție;

Valoarea totală a  proiectului este de 14.693.042,97 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-9.303.768,38 lei, 25% contribuția proprie- 3.101.256,12 lei, restul de 2.288.018,47 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 32 luni

 

LĂSAȚI UN MESAJ