DISTRIBUIȚI

Dacă vrei să devii poliţist, nu este foarte greu. Trebuie doar să ai ambiţie, condiţie fizică şi să depui dosarul pentru admiterea în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”- Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” – Cluj – Napoca.

Recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu al candidaţilor, înscris în cartea de identitate, potrivit opţiunii acestora. Pentru sesiunea 2015 sunt disponibile 350 locuri la Academia de Poliţie “A.I. Cuza” Bucureşti, din care: specializarea “Drept” – 100 locuri; specializarea “Ordine și siguranţă publică” – 250 locuri (5 locuri pentru romi, 3 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi/etnii).
505 locuri vă aşteaptă la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina, din care 5 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi.
125 locuri sunt pregătite la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.
Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” are disponibile 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – 5 locuri; Psihologie-informaţii – 5 locuri.
Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri. Nu se admit derogări de la nici o condiţie legală sau criteriu specific pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere – sesiunea 2015.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se vor depune la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Serviciul Resurse Umane – Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 44 – 46, în perioada:
21.04.2015 – 29.05.2015 (pentru Academia de Poliţie),
21.04.2015 – 07.08.2015 (pentru Şcolile de Agenţi de Poliţie),
după următorul program: luni, marţi, miercuri şi joi : între orele 09:00 – 15:00, în serii, începând cu orele 09:00, 11:00, 13:00, 15:00; vineri : între orele 09:00-13:00, în serii, începând cu orele 9:00; 11:00, 13:00.

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit. La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.
 

CONDIŢII DE RECRUTARE

a) să aibă cetăţenia româna şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului 2015;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
l) să fii obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Detalii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, la numerele de telefon 0256/402122, 0256/402123, 0256/402124; 0256/402219 şi 0256/402129 sau/şi pe pagina de internet a instituţiilor de învăţământ mai sus menţionate.

LĂSAȚI UN MESAJ