DISTRIBUIȚI

Începând din 14.02.2019 până în 18.02.2019 se pot depune cererile în vederea obţinerii avizului pentru comercializarea mărţişoarelor, felicitărilor şi altor miniaturi reprezentative pe raza municipiului Timişoara.

Comercializarea acestor produse se va face în perioada 25.02.2018-02.03.2019, în următoarele locaţii, pe o suprafaţă de 2 mp:
– Piaţa Victoriei ( maximum 200 amplasamente); Ceas Floral- bd.Proclamaţia de la Timişoara-platou; str.Mărăşeşti (de la str. C. Brediceanu spre Piaţa Mărăşti); Parcul Copiilor (bd. Revoluţiei 1989-platou); Piaţa A.Mocioni-platou (maximum 6 amplasamente); bd. Regele Carol I (de la str. I.Văcărescu până la str.Gen.I.Dragalina); Piaţa Nicolae Bălcescu; Dâmboviţa-platou; Calea Şagului colţ cu str.A.Ipătescu (maximum 20 amplasamente); Calea Şagului colţ cu str.L.Rebreanu; în faţa Pieţei Doina- platou; Calea Martirilor colţ cu str.Naturii (maximum 20 amplasamente); Piaţa din zona Soarelui; Calea Buziaşului-platou; zona Spitalului Judeţean (str.Arieş); str.Daliei (între str.Al. Vaida Voievod şi L.Catargiu- maximum 50 amplasamente); str.S.Bărnuţiu- Calea Dorobanţilor (zona Modern); Piaţa Traian; Calea Sever Bocu; str.Sf. Apostoli Petru şi Pavel; Calea Aradului- str.Liege; CaleaTorontalului-platou; str.Circumvalaţiunii-platou; zona Piaţa Dacia; str.Gen.Dragalina- b-dul Gării.

Solicitarea, însoţită de o copie a cărţii de identitate, se depune la camera 12 din sediul primăriei. Taxa de autorizare, taxa de imprimat şi taxa de ocupare a domeniului public (3 lei/mp/zona A sau 2 lei/mp/zona B) se achită pe toată perioada autorizării la momentul înregistrării cererii la caseria  camerei 12, după emiterea notei de plată de la ghişeul 8 sau 9, fără posibilitatea restituirii acestor taxe.

Pentru buna organizare a evenimentului:
Operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare,  Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii  Publicitare, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz.

Încălcarea prevederilor legisaţiei în vigoare atrage sancţiunea contravenţională a persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenţii constatatori, cât şi retragerea avizului de către emitent. Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi duce la retragerea Avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timişoara. Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate, de către deţinatorul avizului altei persoane, duce la retragerea avizului şi sancţionarea contravenţională a faptei.

Pentru amplasamentele din Piaţa Victoriei, comerciantul trebuie să aibă domiciliul în Timişoara şi să depună şi o copie C.I./ C.U.I. + SIMLUARE FOTOGRAFICĂ PE PANOU A EXPONATELOR.

LĂSAȚI UN MESAJ