DISTRIBUIȚI

Municipiul Timișoara este partener în cadrul proiectului „Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” DTP2-084-2.2 – REDISCOVER” implementat în perioada 2018-2021 și finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. Liderul proiectului este Municipiul Szeged (Ungaria), parteneriatul fiind alcătuit din administrații locale și instituții culturale/turistice din regiunea danubiană. Comunitatea Evreilor din Timișoara este partener asociat al Municipiului Timișoara. Obiectivul general al proiectului este utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc și dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul turismului. La nivelul fiecărui partener s-a constituit un Grup al Stakeholderilor Locali, format din reprezentanți ai autorităților administrației publice, instituțiilor/organizațiilor educaționale, culturale, turistice, religioase, aceștia având un rol decisiv în atingerea obiectivelor proiectului.

 

În 10 aprilie 2019, Municipiul Timișoara a organizat atelierul de lucru Inventory WorkshopAcest eveniment este primul din seria de workshop-uri organizate cu Grupul Stakeholderilor Locali în scopul dezvoltării produselor turistice locale. Partenerul Asociat al Municipiului Timișoara, Comunitatea Evreilor, a fost reprezentată de Doamna Președinte Luciana Friedmann, Rabinul Zvika Kfir și alți membri ai comunității. Din partea Grupului Stakeholderilor Locali au participat reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Consiliul Județean Timiș, Fundația Politehnica Timișoara, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș (APDT), Centrul de Informare Turistică, Timișoara City Tours, Timișoara Tour Guide. 

 

Atelierul de lucru a început prin prezentarea metodologiei de inventariere a patrimoniului cultural evreiesc, utilizată la nivelul parteneriatului. Workshop-ul s-a desfășurat într-un format interactiv, fiecare participant contribuind la principalele teme abordate: inventarierea patrimoniului cultural evreiesc local; potențialul produselor turistice identificate, opinii, sugestii și propuneri privind valorificarea acestora.

 

Inventarul patrimoniului cultural evreiesc tangibil și intangibil din Timișoara a fost elaborat pe baza discuțiilor din cadrul atelierului de lucru. Mulțumim pe această cale Partenerului Asociat și Grupului Stakeholderilor Locali, care au avut o contribuție esențială la îndeplinirea cu succes a acestei activități din cadrul proiectului REDISCOVER.

 

Manager proiect,
Floriana ȘTEFAN

LĂSAȚI UN MESAJ