DISTRIBUIȚI

 

Hotel Timișoara, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din oraşul de pe Bega, face demersurile necesare pentru a se extinde, dorind să adauge ansamblului hotelier existent o parcare subterană, dar și un corp de clădire cu multiple funcțiuni. Proiectanții au ajuns la etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: PUZ – ,,Extindere Hotel Timișoara”

Cladirea Hotelului, aripa veche, face parte din peisajul vizual al Pieței Victoriei – element urban valoros. Pentru a realiza parcarea subterană sunt necesare și modificări rutiere. Conform memoriului non-tehnic depus de firma de proiectare, situația rutieră existentă se va modifica.

În momentul de față circulația auto se desfășoara perimetral cvartalului ales pentru extindere, pe două laturi ale acestuia, respectiv pe străzile Sf. Ioan și V.V. Delamarina. Pentru aceste străzi, Sf. Ioan și V. V. Delamarina, există propuneri de modificare a profilului stradal, aflate în faza de proiectare/ avizare, strada V.V. Delamarina urmând să devină o stradă pietonală, iar str. Sf. Ioan, o strada destinată circulației mijloacelor de transport în comun și riverani cu sens dinspre Piața 700 spre Bulevardul Republicii, cu trotuare pe ambele laturi și pistă de biciclete pe una din laturi. Strada Mărășești, limita estică a parcelei, a fost transformată de curând în stradă pietonală cu circulație auto ocazională. Pe latura de Sud cvartalul se învecinează cu Piața Victoriei, zonă exclusiv pietonală.

Accesul auto spre parcarea subterană va se face de pe strada Sf. Ioan. Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat în momentul de față de două corpuri de clădire apartinând Hotel Timișoara și de o parcare exterioară organizată pe spatiul liber aflat în fața corpului nou al hotelului. Prin tema de proiectare s-a solicitat restructurarea spațiului liber aflat în fața aripii noi a hotelului, unde funcționează acum o parcare exterioară.

Prin urmare se propune realizarea unui corp de clădire cu funcțiune mixtă, 2S+P+1E+Ep, care să adapostească atât funcțiuni conexe hotelului, cât și funcțiuni cu caracter public: spații comerciale, restaurante, servicii, săli multifuncționale. Se dorește amenajarea unei parcari subterane, desfașurată pe două niveluri. Așezarea funcțiunilor publice se va face spre strada Mărășești și transformarea acesteia într-un spațiu pietonal interesant, relaționată cu Piața Operei.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Direcţia Urbanism – Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 05.05.2015 – 29.05.2015, orele 8.30  – 10.30 (luni, miercuri, vineri); orele 8.30-10.30 și 14-16 (marți, joi).

Mirabela VLAD

LĂSAȚI UN MESAJ