DISTRIBUIȚI

Starea de urgență declarată în contextul pandemiei de coronavirus a dus și la foarte multe restricții care au micșorat sau chiar suspendat activitatea anumitor sectoare economice. În acest context, și unii angajați s-au trezit în șomaj tehnic, șomaj, concediu fără plată sau cu timpul de lucru redus. De asemenea, unele plăți au fost fost amânate, prin lege.

Șomajul tehnic se poate acorda într-un cuantum stabilit de lege. ”Pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”, informează cei de la Cont Solutions.

Două sunt situațiile în care se va acorda șomaj tehnic. ”De aceasta indemnizatie beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei C OVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre
angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, menționează sursa citată.

Dacă aveți PFA sau întreprindere individuală și ați sistat activitate, aveți dreptul, de asemenea, la o sumă de bani. ”Alţi profesionişti, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020. (PFA, II)”, menționează Cont Solutions.

Indemnizația pentru supravegherea copiilor

O parte din părinții rămași acasă cu copiii care nu merg la școală beneficiază de indemnizații. ”Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, respectiv o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acordată pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege”, explică cei de la Cont Solutions.

Există și persoane  care nu sunt eligibile pentru această indemnizație. ”Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului.Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit”, spune aceeași sursă.

Amânarea plății facturilor

Este important de știut că în starea de urgență, unele facturi se pot achita mai târziu. ”Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare”, spun cei de la Cont Solutions.

Iată ce categorii mai beneficiază: notari publici, avocați, executori judecătorești, cabinetele medicilor de familie, cabinetele stomatologice, federațiile sportive naționale și cluburile sportiv care dețin certificat de identitate sportiv.

Atenție! Deși exista propunerea ca ANAF să permită ca declarațiile fiscale să fie depuse și după 25 martie, până la urmă, vechiul termen va fi respectat. Așadar, dacă nu ați depus declarația, rezolvați probleme cât mai repede.

 

LĂSAȚI UN MESAJ