DISTRIBUIȚI

Dacă veți deveni părinți curând, aveți și varianta de a solicita certificatul de naștere pentru copil fără să mergeți fizic la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Autoritățile locale au primit aprobarea de la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI pentru a permite solicitările online.

Primăria a făcut solicitarea din 30 martie, air aprobarea a venit în 10 aprilie. Pentru părinții care nu au declarat nașterea în termen de 30 de zile, considerată înregistrarea tardivă conform legii, înregistrarea se va face cu o cerere scrisă, la finalul stării de urgență. Altfel, documentele se trimit la adresa de email nastere@primariatm.ro. Timișorenii pot merge ca și până acum, fizic, pentru înregistrarea nașterilor, la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Actele necesare se găsesc aici: https://www.primariatm.ro/evpers/nasteri.htm.

Altfel, iată ce  aprobat DEPABD pentru Evidența Persoanelor din Timișoara, cu privire la nașteri:

1. În cazul naşterilor produse în maternitate pentru care nu au fost
înmânate părinţilor certificatele medicale constatatoare ale născutului
viu: transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea naşterii se
va face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de
către persoana desemnată din cardul maternităţii, prin intermediul
poștei electronice securizate (e-mail);

2. În cazul naşterilor produse în maternitate pentru care au fost înmânate
părinţilor certificatele medicale constatatoare ale născutului viu:
transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea naşterii se va
face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de către
părinți, prin intermediul poștei electronice securizate (e-mail);

3. În cazul în care documentele sunt transmise de către părinți prin e-mail,
înainte de înregistrarea nașterii, ofițerul de stare civilă va efectua
verificări prin telefon / e-mail la maternitatea care a emis certificatul
medical constatator al nașterii pentru a exista certitudinea că datele din
certificatul medical constatator transmis de către părinte corespund cu
datele din evidențele maternității;

4. În cazul în care părinții sunt căsătoriți, documentația transmisă va
cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri:
– certificatul medical constatator al nașterii,
– actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate,
– certificatul de căsătorie,
– declarația părintelui care solicită înregistrarea nașterii cu privire
la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii
diferite; formularul este disponibil în acest link
În cazul în care părinții au nume de familie diferite rubrica din
actul de naștere privind numele de familie al copilului nu va fi
completată, urmând să fie înscrisă pe marginea actului de naștere
R O M Â N I A
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Timişoara, Bd. Mihai Eminescu nr. 15
Tel./fax: 0256/499359; 0256499476
e-mail: evpers@primariatm.ro; http://www.primariatm.ro/evpers
mențiunea corespunzătoare, după încetarea stării de urgență, la
cerere, potrivit art. 85 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011,
în baza declarației dată în fața ofițerului de stare civilă de ambii părinți,
în conformitate cu prevederile art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil;

5. În cazul în care mama copilului nu este căsătorită documentația
transmisă va cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri:
– certificatul medical constatator al nașterii;
– actul de identitate al mamei, aflat în termen de valabilitate, sau
dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă
datele de identitate ale acesteia, în lipsa actului de identitate;
– certificatul de naștere;
În cazul în care tatăl copilului dorește să recunoască paternitatea față de
copil, declarația de recunoaștere dată în fața notarului, sau a ofițerului
de stare civilă va fi preluată după încetarea stării de urgență.

6. Ofiţerul de stare civilă va înregistra nașterea şi va transmite
unităţii medicale / părintelui, tot prin intermediul serviciilor de poştă
electronică securizate o dovadă privind înregistrarea nașterii, care
va cuprinde și codul numeric personal atribuit. Cu această ocazie
se va comunica faptul că certificatul de naștere se va elibera
persoanei îndreptăţite la încetarea stării de urgenţă.

7. Documentele originale privind pe noul-născut se vor transmite
Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, în termen de 30 de
zile de la încetarea stării de urgenţă, astfel:
– de către persoana desemnată din cadrul maternității, prin
intermediul serviciilor poştale sau prin intermediul unei persoane
cu atribuții de curierat desemnată din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
– de către unul dintre părinți, cu ocazia prezentării pentru
înmânarea certificatului de naștere, în original; în cazul pierderii
sau distrugerii certificatului medical constatator al nașterii, unul
dintre părinți va solicita un duplicat al certificatului medical
constator al nașterii pe care îl va prezenta la data înmânării
certificatului de naștere.

2 COMENTARII

  1. Buna ziua ! As dori o programare pentru un certificat de naștere a unui nou născut care a depășit termenul de 30 zile .Pe numele chifan iosua

  2. Buna ziua, site-urile de stiri nu va asigura servicii publice, pentru ca nu suntem birou de relatii publice! Adresati-va primariei!

LĂSAȚI UN MESAJ