DISTRIBUIȚI

Facultatea de Horticultura și Silvicultură, parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, a aderat la principiile Procesului Blologna odată cu celelalte instituții de Învățământ superior din România și a adoptat Sistemul European de Credite de Studiu Transferabile, fapt care o racordează la aria europeană de învățământ superior. Studenții facultății își petrec o mare parte a orelor de studiu învățând să producă, să îmbunătețească și să comercializeze produsele  horticole pe care le întâlnim și pe rafturile unor magazine. Practica se desfășoară în Stațiunea Tinerilor Naturaliști.

Stațiunea Tinerilor Naturaliști este utilizată pentru lucrările practice ale studenților universității, ca baza de cercetare și microproducție cu sprijinul Staținii Didactice Experimentale, şi are o infrastructură impresionantă, care se întinde pe 12 hectare de teren Este situată pe strada Rozelor, lângă Uzina de Apă. Stațiunea este folosită în parte pentru realizarea proeictelor de diplomă ale studenților, pentru activități practice, dar și pentru derularea parteneriatelor pe care facultatea le are cu mediul de afaceri.

Akademikafood – marcă înregistrată pentru comercializare produselor, ca urmare a dezvoltării activităților de microproducție realizate de către Stațiunea Didactică Experimentală. Stațiunea didactică este o unitate autofinanțată, specializată în producerea de sămânță din verigile superioare și de material biologic animal. În prezent, are o suprafață de 2507 ha teren agricol, din care: 2333 ha teren arabil, 78 ha pășuni, 64 ha fanețe, 24 ha vii, 8 ha livezi.

Atât în ceea ce privește sectorul vegetal, cât și zootehnic, USAMVB Timișoara a realizat colaborări cu parteneri din mediul economic în vederea valorificării produselor realizate, în special fructe și legume, dar și lapte, carne sau ouă, existând în perspectivă și realizarea unor produse procesate. În acest sens, în 2019 au fost întreprinse demersurile pentru a înregistra o marcă proprie a USAMVBT sub care vor fi comercializate aceste produse și care să certifice, oferind o garanție asupra modului în care sunt obținute produsele comercializate – Akademikafood: carne, fructe, legume, culturi agricole, produse horticole și de acvacultură.

28 specii de plante ornamentale destinate vânzării

Tot sub marca Facultății de Horticultură și Sivicultură sunt produse și comercializate 28 de specii de plante ornamentale, cuprinse primul catalog de horticultură lansat de instituția de învățământ superior. Acesta prezintă doar o parte din munca și realizările studenților facultății, obținute sub supravegherea și îndrumarea profesorilor. Petunii, begonii, kohleria, aloe, asparagus sunt doar câteva din plantele de interior care se pot achiziționa din serele facultății și sunt destinate mai ales societăților de profil care comercializează asemenea produse.

Cei interesaţi pot obţine catalogul de plante floricole şi informaţii suplimentare fie telefonic, la 0731 875349 sau 0256 277006, fie prin e-mail (hortimro@yahoo.com).

LĂSAȚI UN MESAJ