DISTRIBUIȚI

În fiecare an, mai multe categorii de elevi din țară primeau burse școlare, plătite de autoritățile locale. Legea vorbește despre patru categorii de burse în învățământul preuniversitar. O parte dintre acestea nu se vor mai acorda în acest an, deoarece pandemia de coronavirus a dus la anularea olimpiadelor școlare.

Cuantumul burselor școlare pentru elevii din Timișoara a fost aprobat săptămâna aceasta într-o ședință a consiliului local. Proiectul de hotărâre de consiliul local a stabilit și cuantumul pentru fiecare categorie de bursă. Astfel, bursele de performanță sunt de 100 de lei pe lună, cele de merit, de 75 de lei pe lună, cele de studiu, de 60 de lei pe lună, iar cele sociale, în valoare de 70 de lei pe lună. Proiectul prevedea în total 10.430 de burse, în valoare totală de 7.243..529 de lei. Bursele se plătesc pentru nouă luni pe an, atât cât durează anul școlar. Hotărârea de consiliul local avea stabilite niște linii generală de prioritizare.

În proiect se prevede care sunt prioritățile de plată. ”Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit – art. 8. lit. a) – care sunt mult mai numeroase – acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcţie de fiecare unitate de învăţământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, şi aceste burse să fie acordate integral. Procentul propus rezultă raportând suma aprobată în buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă. Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu şi bursele de perfomanţă”, se arată în proiectul de HCL.

Totuși, două categorii de burse mai mult ca sigur nu se vor mai acorda, deoarece pandemia de coronavirus a făcut ca fazele mari ale competițiilor școlare să nu mai poată avea loc în 2020. Conform Legii Educației Naționale, bursele de performanță sunt pentru elevii cu rezultate deosebite la obținute la olimpiade, competiții și concursuri școlare la nivel național, în timp ce bursele de merit se acordă elevilor cu rezultate deosebite la obținute la olimpiade, competiții și concursuri școlare la nivel județean. Nicolae Robu a precizat că bursele de performanță se nu mai acordă. ”Bursele de performanță nu se mai acordă, pentru că nu au mai fost olimpiade”, a declarat edilul.

Conform legislației, bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu venituri mici, iar bursele sociale se acordă categoriilor defavorizate, adică orfani, cazuri medicale, elevi din mediul rural școlarizați în altă localitate și cei cu situații materiale grele.

 

LĂSAȚI UN MESAJ