DISTRIBUIȚI

 

Primăria Timişoara urmează să achiziţioneze contractul de prestări servicii a obiectivului de investiţii Întocmire Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini, Detalii de execuţie şi Documentaţie tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţie “Amenajare loc de joacă şi zonă verde adiacente str. Paul Constantinescu –  Timişoara”, „Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie” .

Va fi o procedură de achiziții publice prin achiziţionare directă, valoare estimată de 40.322,58 lei, la care se adaugă T.V.A. (10,77 lei/metru pătrat proiectat, fără TVA, suprafaţa amenajată fiind de 3744,00 mp), ceea ce reprezintă 9.065,32 euro fără TVA, la un curs BNR de 4,4480 lei la data 17.02.2015.

Firmele de proiectare, construcție, care manifestă interes  pentru achiziţia contractului de prestări servicii menţionat, sunt așteptați  la sediul primăriei, camera 302, în perioada 14-15 mai 2015, în vederea ridicării documentaţiei pentru întocmirea ofertei. Depunerea ofertei se face până la data de 22. 05.2015, ora 13:00, tot la sediul primăriei.

Comisia de achiziție impune și o serie de cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară.

Ofertantul va prezenta dovada îndeplinirii şi finalizării, în ultimii 3 ani, a cel puţin unui contract, maximum trei contracte, care a/au avut ca obiect prestarea de servicii de proiectare a spaţiilor verzi, cu o valoare cumulată mai mare sau egală cu 45.000,00 lei, inclusiv TVA.  Susţinere tehnică: ofertantul va prezenta lista subcontractanţilor şi declaraţiile acestora de angajare a lucrărilor, precum şi procentele din valoarea contractului. Ofertantul va prezenta un contract care a avut ca obiect proiectarea privind amenajarea unui parc. Contractul trebuie să cuprindă următoarele: scurtă prezentare a amenajării, plan general de amenajare, planuri de detalii. Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii, proiectanţi specializaţi: un inginer responsabil şef proiect, un arhitect cu drept de semnătură, un inginer specialist apă – canal, un inginer specialist drumuri; inginer peisagist şi inginer horticol pentru amenajări .

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este în mod exclusiv „preţul cel mai scăzut” şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt pe aceeaşi poziţie cu cel mai mic preţ, acestor ofertanţi li se va solicita o nouă ofertă financiară în plic închis, iar ofertantul câştigător va fi cel care are preţul cel mai scăzut.

LĂSAȚI UN MESAJ