DISTRIBUIȚI

Astăzi are loc la nivel național examenul de definitivat pentru cadrele didactice. În județul Timiș, proba se susține la Colegiul Național ”C. D. Loga”, iar candidații sunt în număr de 237.

Candidații din cel mai vestic județ al țării susțin examenul la 35 de probe diferite, conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Mai mult de jumătate dintre candidații din Timiș, 126, susțin examenul la trei probe. Astfel, 62 de candidați dau examen la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română), 34 dintre ei dau examen la Limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora (învățământ primar în limba română), iar 30 dau examen la Educație fizică și sport (specialitate și metodică predării acesteia).

Pentru înscrierea la examenul de definitivat în învățământ, candidații trebuie să fi efectuat un stagiu de predare în specialitate de minimum un an, să fi obținut calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine”, să aibă o medie artimetică a notelor obținute la inspecția în clasă și evaluare a portofoliului profesional de minimum 8, cu note de minimum 7 la fiecare dintre probele respective. În contextul pandemiei, în acest an nu au mai fost obligatorii două inspecții la clasă, ci a fost suficientă una. Candidații au avut dreptul să solicite echivalarea rezultatul obținut la ultima inspecție în clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. 32 de candidați au beneficiat de această măsură specială. Portofoliile profesionale s-au putut trimite, de asemenea, online la inspectoratele școlare, pentru evaluare.

Examenul a început la ora 10. Candidații au avut acces în sală de la ora 8, dar nu mai târziu de 8,45. În condițiile pandemiei, sunt câte zece candidați în sală. Candidații au patru ore pentru a rezolva probele, dar cei cu cerințe speciale pot beneficia de mai mult timp, dacă au solicitat acest lucru. Primele note se vor afișa în data de 29 iulie, iar contestațiile se pot depune până la data de 30 iulie, ora 12. Rezutatele finale se afișează în 4 august. Nota la proba scrisă reprezintă 70% din nota finală și trebuie să fie minimum 8.

foto: a1.ro

LĂSAȚI UN MESAJ