DISTRIBUIȚI

Membrii Consorțiului UNIVERSITARIA s-au întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara pentru a găsi soluții cu privire la numeroasele probleme ale sistemului de învățământ românesc. Banii sunt singurul obstacol în fața decalogului de propuneri.

Universitatea București, Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Academia de Studii Economice, din București și Universitatea de Vest, din Timișoara, alcătuiesc Consorțiul UNIVERSITARIA.  Subfinanțarea, rata abandonului școlar și numărul tot mai mic de studenți fac parte din lista problemelor în ceea ce privește sistemul de învățământ din țară.

„Suntem îngrijoraţi de situaţia învăţământului la ora actuală. În toată această perioadă au fost 22 de miniştri, toţi au declarat, permanent, învăţământul ca o prioritate, dar niciodată această afirmaţie nu a fost susţinută faptic. Cine suntem noi în sistem ca să fim credibili? În ceea ce priveşte producţia ştiinţifică, 34% din articolele de specialitate sunt realizate de universităţi, cantitativ avem 28% din totalul studenţilor din mediul universitar din România. Peste 30% din doctoranzi sunt la noi. Ca şi vizibilitate internaţională suntem singurele instituţii care contează în ranking-uri. Nu vrem desfiinţarea universităţilor, nu ne poziţionăm într-un elitism, orice instituţie de de învăţământ e un câştig, dar gradul de competenţe ar trebui să fie diferit. Nu promovăm un egalitarism din start. Deci, o evaluare ar trebui efectuată de un organism străin, independ. La această întâlnire, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul Simina Tănăsescu, trimisă special de Klaus Iohannis, pentru a participa la această întâlnire și pentru a asculta punctele noastre de vedere. Vom trimite ideile noastre președinției României, Ministerului Educației și tuturor celorlalte foruri care pot lua decizii” , a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara.

Astăzi, finanţarea este de 2.400 de lei/ student, iar în domeniul preuniversitar este de 2.700 de lei. Un deținut primește nu mai puțin de 2.500 de lei/ lună. În Uniunea Europeană, media este de 20.000 de euro pe an, în România ar trebui să fie de 7.000 – 8.000 de euro/ student, așa cum susține Vasile Işan, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Următorul pas este ca actualul Guvern, condus de prim-ministrul Victor Ponta, să țină cont de cele stabilite de Consorțiul UNIVERSITARIA. „Guvernul trebuie să ţină seama de propunerile noastre, suntem o forţă”, a declarat Ioan Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.

Ministerul Educației nu și-a trimis niciun reprezentant la dezbaterea de la Timișoara, deși a fost invitat. Doar consilierul Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, a fost prezentă. (A. STOICA)

Decalogul propunerilor Consorțiului UNIVERSITARIA:

  1. Alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație;
  2. Evaluarea și clasificarea universităților printr-un program internațional, neutru din punct de vedere politic și nesusceptibil de influențe și presiuni sociale;
  3. Restructurarea finanțării publice a învățământului superior în sensul echilibrării criteriilor sociale (accesul liber și neîngrădit al celor care îndeplinesc standardele minimale de admitere) cu criterii de performanță academică;
  4. Adoptarea cadrului de finanțare multianuală a învățământului superior și a cercetării din România;
  5. Adoptarea principiului de finanțare publică obligatorie a cercetării științifice cu minimum 1% din PIB;
  6. Descentralizarea administrativă și responsabilizarea structurilor executive și academice din instituțiile de învățământ superior;
  7. Inițierea și consolidarea programului „Inițiativa de Excelență Academică”, în scopul dezvoltării unor universități românești competitive internațional, pentru perioadele 2016-2020, 2021-2025;
  8. Reconstrucția instituțională a învățământului superior și cercetării științifice românești prin elaborarea și adoptarea unei legi simple, flexibile, cuprinzătoare și coerente;
  9. Participarea și consultarea studenților în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile;
  10. Adoptarea unui cadru legal privind salarizarea cercetărilor științifici din universități, similar celui din Academia Română și institutele naționale de cercetare.

LĂSAȚI UN MESAJ