DISTRIBUIȚI

Asociaţíile de proprietari care au optat pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, în conformitate cu H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.43/2008, au obligaţia de a depune, până la data de 1 martie 2015, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmită la 31 decembrie 2014.

Situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv se întocmeşte potrivit Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.846/2007, şi se depune la Primăria Municipiului Timişoara, camera 12, sau pe adresa bd. C.D. Loga nr. 1.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ