DISTRIBUIȚI

Președintele CJT Alin Nica a avut o întâlnire consultativă cu rectorii celor patru universități de stat din Timișoara, Politehnica, Universitatea de Vest, Universitate de Medicină și universitatea de Agronomie. Cel mai interesant aspect discutat este realizarea unui centre de cercetare.

Centrul ar urma să fie realizat de CJT, iar Nica vrea ca instituția pe care o conduce să facă procedurile legale în acest sens în mod accelerat. Centrul ar urma să fie girat de cele patru mari universități. Alin Nica a spus că va face eforturi pentru a se identifica clădirile sau obiectivele de patrimoniu din proprietatea CJT sau ale administrației locale, astfel încât să fie transferate universităților pentru creșterea capacității de școlarizare și cercetare. Nica a solicitat și expertiza mediului universitar pentru acordarea de finanțare pe agenda culturală și sportivă. Universitățile și-au manifestat disponibilitatea de a contribui cu expertiză țin de elaborarea strategiei de dezvoltare a Timișului, a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean sau a strategiei de combatere a ambroziei.

Nica vrea să continue pe tot parcursul mandatului aceste consultări. ”Consider că universitățile pot contribui decisiv în fundamentarea deciziilor Consiliului Județean. Este important a separa scrierea politicilor publice de votul politic. Specialiștii trebuie să ne arate dacă și cum este mai bine să facem un lucru, iar votul politic să reprezinte voința cetățenilor. Sunt convins că vom găsi soluții la toate proiectele pe care le vom gândi împreună. Una dintre problemele ridicate de către domnii rectori s-a referit la barierele birocrației. Mie nu-mi plac funcționarii publici care spun «nu se poate». Astfel, i-am asigurat că la noi, la Consiliul Județean, se poate”, a spus Nica.

Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a spus că această colaborare poate înlesni atragerea de fonduri europene. ”Apreciez invitația președintelui CJ Timiș, d-nul Alin Nica, adresată rectorilor celor patru universități publice din Timișoara la o primă discuție privind perspectivele colaborării interinstituționale a CJ cu Alianța Universitară ATU și fiecare Universitate în parte. Această colaborare își dorește să creeze premisele unei dezvoltări durabile și inteligente a județului nostru, în primul rând prin accesarea împreună de fonduri europene, dar și prin activități de consultanță oferite de către universități în cadrul planului strategic de dezvoltare al județului nostru”, a spus Crețu.

Florin Drăgan, de al Politehnica, a salutat momentul, chiar acum, la centenarul Politehnicii. ”Acum, când Centenarul Politehnicii prilejuiește aniversarea unui secol de învățământ universitar tehnic la Timișoara, cred că suntem la un moment foarte important al dezvoltării regionale și putem pune bazele unei construcții colaborative solide, cu impact major. Mă bucură deschiderea oferită de Consiliul Județean prin președintele său, domnul Alin Nica, de altfel un absolvent al universității noastre, și cred că dialogul între mediul academic, autoritățile locale și zona de afaceri va rodi în scurt timp. Universitatea Politehnica poate asigura, prin resursa umană de care dispune, cercetarea care să ofere soluții tehnologice inovative pentru dezvoltarea regiunii, așa cum a făcut-o și în primul ei secol de existență”, a punctat Drăgan.

Marilen Pirtea, de la UVT, speră ca prin această colaborare, alocările bugetare de la MEC pentru universitățile timișorene să crească. ”Alianța Timișoara Universitară și-a propus să fie un driver eficient pentru dezvoltarea Regiunii de Vest și a Timișoarei, iar deschiderea Consiliului Județean Timiș este importantă și necesară pentru urmărirea acestui deziderat. Acum, după luni de zile de pandemie, ne este foarte clar că învățământul, atât cel preminiversitar cât și cel universitar, sunt subfinanțate, sunt de mult prea mult timp nemodernizate, din motive care țin în primul rând de lipsa politicilor publice dedicate domeniului. Alocările publice din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru universitățile publice din Timișoara sunt net inferioare rezultatelor și importanței internaționale obținute de universitățile de aici. Rolul Consiliului Județean, ca și cel al Primăriei Municipiului Timișoara, va fi unul de importanță majoră în susținerea centrului universitar timișorean, realizabil printr-un parteneriat concret, cu bugete multianuale semnificative. De buna finanțare și creștere a universităților timișorene depinde viitorul nostru comun, astfel că este de apreciat faptul că CJ Timiș și-a exprimat disponibilitatea de fi un partener strategic al mediului universitar timișorean. De acum înainte, avem un drum comun pentru proiectele concrete care ne așteaptă de mult timp, spre valorificarea energiilor creatoare ale universitarilor timișoreni, spre buna utilizare a patrimoniilor, pentru finanțarea evenimentelor de anvergură generate de către UVT și de celelalte trei universități din ATU, dar mai ales spre investițiile publice, atât de necesare, care pot să propulseze centrul universitar din Timișoara într-o ierarhie a celor mai vizibile orașe universitare din Europa Centrală și de Est”, a spus Pirtea.

LĂSAȚI UN MESAJ