DISTRIBUIȚI

Ilie Sîrbu, candidat independent la funcția de primar al Timișoarei, spune că o hotărâre de consiliu local adoptată pentru atestarea calității de administrator de bloc încalcă legislația națională în vigoare. HCL-ul adoptat impune un examen pe care legea din 2018 nu-l cere, iar Sîrbu susține că un funcționar din primărie are interese directe pentru ca cei care vor să devină administratori de bloc să facă cursuri la o societate privată.

Sârbu spune că sunt neregulile în hotărârea de consiliu local. ”Spre surprinderea nostră, Proiectul de Hotărâre nu apare pe ordinea de zi făcută publică, acesta a fost pe lista suplimentară şi a fost aprobat de către consilierii locali. În referatul de aprobare se oservă ca primăria îşi propune să asigure un cadru legal pentru atestare, deşi Legea 196/2018 prevede clar cum se obţine atestarea. Atât în referat, cât şi în raport nu se motivează, nu se aminteşte de prevederi introduse în metodologie. Hătărârea de Consiliu nr. 357 prevede două metodologii, una pentru atestare şi una pentru reatestare, dar în anexe. Anexe pe care la momentul ședinței nu au fost aduse spre înștiințarea consilierilor. Anexa 1:  la Hotărârea de Consiliu local, la art.5 se prevăd condiţiile pentru atestare, prevede articole altele decât cele din Legea 196/2018. În art.6 se prevede certificare calităţilor profesionale, ori acest lucru nu mai este prevăzut în noua lege, întrucât s-a prevăzut obligativitatea cursului, care în vechea lege nu era şi ca atare era necesar un examen. La art.8.1se observă că se cer documente care nu sunt prevăzute în legea 196/2018, printre care enumerăm: Adeverinţa medicală care trebuie solicitată la la angajare, conform codului muncii şi nu la atestare; Aviz psihologic în original (pentru candidații la funcțiile politice nu e necesar). Se introduce capitolul 3 cu prevederi care nu sunt cuprinse în Legea 196/2018. De exemplu: Art.12 21.1 paragraful 2: Suspendarea certificatului de atestare va opera până la achitarea prejudiciului stabilit prin hotărârea judecătorească, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost stabilit prin hotărâre judecătorească pronunțată de către o instanță penală, prin care s-a dispus și condamnarea administratorului. Art.12 punctele 12.2, 12.3, 12.4, Art.14, art. 15, art.18.2, 18.3, art.20; Similar,aceste condiţionări se pun şi la persoane juridice, la art. 40 se prevede o comisie de atestare, dar această comisie nu îşi mai are rostul atât timp cât legea nu mai prevede examen. Art. 43 se prevede o comisie de soluţionare a contestaţiilor, la fel nu mai este necesară pentru că nu sunt examene. Toată procedura de atestare trebuie să se facă de către funcţionarii din primărie, iar contestaţiile să se rezolve ca orice contestaţie la un document al primăriei. Referitor la Anexa 2, observăm că la art.2 din nou se cer documente ca şi la Anexa 1, care nu sunt necesare, nefiind prevăzute de lege. La art. 3 la fel, primăria doreşte să organizeze examen, contrar Legii 196/2018. Art.4 (1), (2) se observă că vor să organizeze examen, deşi legea nu prevede aşa ceva. Reatestarea se face pe baza aceleiaşi metodologii ca şi atestarea, dacă dosarul este complet. La articolele 5 și 6 la fel, se vrea examen”, transmite Sîrbu, printr-un comunicat de presă.

Candidatul spune că e vorba de un abuz într-o situație în care cineva este direct interesat. ”Ce am constatat noi, dincolo de de această Hotărâre de Consiliu Local? Funcționarul care a pregătit documentația pentru această hotărâre predă cursuri la o societate comercială abilitată în a pregăti persoane pentru a obține atestatul pentru administrator. Ceea ce am prezentat mai sus este un abuz girat de superficialitatea unor oameni aleși în funcția de consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara.  L-am contactat pe domnul petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari din Timișoara, care ne-a mărturisit că și dânșii au constatat aceleași nereguli. Mai mult, FALT-ul a trimis un document către prefectura Județului Timiș în care solicit să fie analizată cu mai mare atenție prevederile Hotărârii de Consiliu nr. 357/ 01.09.2020 în raport cu legea 196/2018 privind  infiinţarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Suntem convinși că la bază este interesul unui singur funcționar, dacă e altfel, e foarte grav”, mai spune Ilie Sîrbu.

LĂSAȚI UN MESAJ