DISTRIBUIȚI

„În cel mai scurt timp Bulevardul Duca va deveni cea mai importantă arteră de comunicaţie a Timişorii, legătura dintre gară şi centru urmând a se face pe aici.

În vederea acestei mari realizări, pe lângă înfrumuseţarea materială, edilitară, pe care o realizează cu prisosinţă actuala conducere a primăriei, se impune şi o înfrumuseţare morală.

Se ştie că pe acest bulevard, în apropiere de gară, se află un hotel cu nume sugestiv de <<Parc>>, care de fapt este un <<Eden>> al vânătorilor de plăceri uşoare şi ieftine. Perechile îşi pot găsi aici azil de câteva ore pentru simţurile lor, cu abia 40-60 de lei.

Dacă aceasta se poate tolera la periferie, nu se mai poate de-a lungul unui bulevard cu circulaţie mare. Casa de rendez vous <<Parc>> deci trebuie ori să dispară, ori să devină hotel serios, la dispoziţia călătorilor.

Domnul St. Reinholtz, directorul Băncii Şvăbeşti şi proprietarul hotelului credem că va înţelege necesităţile morale şi va schimba aspectul acestui hotel cu un renume vechiu nu prea măgulitor, înainte ca autorităţile în drept să intervină”. [„Înfrăţirea”, Anul III, nr.85, 11 martie 1936].

LĂSAȚI UN MESAJ