DISTRIBUIȚI

De cel puţin 5 (cinci) ani de zile, cu concursul şi în avantajul direct al rectorului în exerciţiu Cosmin Alin-Popescu, organizaţiile studenţeşti sunt folosite drept masă de manevră, aşa-zişii reprezentanţi ai studenţilor (care, de fapt, nu reprezintă şi nici nu au reprezentat vreodată nici 0,01% din numărul studenţilor înmatriculaţi) participând ILEGAL la Consiliul de Administraţie al instituţiei, desemnând ILEGAL reprezentaţi ai studenţilor în Senat şi la votul pentru alegerea rectorului, participând ILEGAL în diverse comisii interne ale Universităţii în care este imperios necesară prezenţa unui / unor reprezentanţi al/ai studenţilor. Totul a fost şi încă este posibil şi cu concursul direct al cons. jr. Simona Haiduc de la Oficiul Juridic al Universităţii, care nu a întreprins minime verificări cu privire la calitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul de Administraţie, Senatul Universităţii şi diverse comisii constituite la nivelul instituţiei.

Cum a fost posibil?

În anul 2016, Cosmin Alin-Popescu ajungea rector folosindu-se şi de voturile Agrowest Liga Studenţilor USAMVB, ipotetic reprezentată de B. Gabriel, ca preşedinte al studenţilor. În realitate, aşa cum rezultă din datele comunicate de către Judecătoria Timişoara, fostul student B. Gabriel NU A AVUT NICIODATĂ CALITATEA LEGALĂ DE PREŞEDINTE al Agrowest Liga Studenţilor USAMVB.

Ultima actualizare a organelor de conducere ale asociaţiei menţionate a avut loc la 16 decembrie 2005 (da, aţi citit bine, 2005), toţi cei care figurau în 2016 (la alegerea rectorului) şi figurează şi în prezent ca reprezentaţi ai Agrowest Liga Studenţilor USAMVB NEMAIFIIND DE PESTE 10 ANI studenţi ai Universităţii. Cu alte cuvinte, fără minime verificări legale din partea Oficiului Juridic al USAMVBT, falşi reprezentanţi ai studenţilor au participat în numele acestei organizaţii la votul pentru alegerea rectorului, au votat în Consiliul de Administraţie şi Senatul USAMVBT, au desemnat şefi de cămine şi de paliere şi au beneficiat de facilităţi în mod constant (cum ar fi scutirea de la plata cazării în campusul universitar). Cei care au votat nu puteau vota vreodată în numele LS AGROWEST USAMVB din simplul motiv că nu au fost vreodată reprezentanţi ai acestui ONG.

În perioada 2018 – 2019,…

…fără înregistrarea unor noi reprezentanţi legali la nivelul Judecătoriei Timişoara, prerogativele de preşedinte au fost preluate ÎN MOD ILEGAL, ÎN FALS, CU CONCURSUL CONDUCERII USAMVBT de către studentul O. Gabriel. Din datele comunicate de către Judecătoria Timişoara, nici studentul O. Gabriel NU A AVUT VREODATĂ calitatea legală de preşedinte al Agrowest Liga Studenţilor USAMVB. Cu toate acestea, a fost nominalizat ca fiind preşedinte şi reprezentant al studenţilor în toate comisiile la nivel de universitate, fiind acceptat ca reprezentant al studenţilor inclusiv în Consiliul de Administraţie, fără ca Oficiul Juridic din cadrul USAMVBT, respectiv cons. jr. Simona Haiduc, să deruleze minime verificări, fără să ceară aşa-zisului reprezentat al studenţilor un document, un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, prin care O. Gabriel să dovedească faptul că este preşedinte al Agrowest Liga Studenţilor USAMVB.

Din ianuarie 2019,…

…la nivelul USAMVBT a fost înfiinţată Asociaţia Organizaţia USAB United Students, având ca preşedinte – legal de această dată – pe acelaşi O. Gabriel, care a preluat automat calitatea de reprezentant al studenţilor în toate structurile universităţii.

În realitate, de la înfiinţarea asociaţiei şi până în prezent, organizaţia a avut fix 5 membri şi a racolat, pe lângă, fix 0 (ZERO) studenţi. La nivelul organizaţiei NU A AVUT LOC NICIODATĂ o şedinţă de înscriere de noi membri. NICIODATĂ!

Adunarea Generală a Asociaţiei Organizaţia USAB United Students NU A FOST NICIODATĂ CONVOCATĂ pentru a lua decizii în raport cu reprezentarea studenţilor în relaţia cu USAMVBT, pentru a vota şi a desemna reprezentanţi ai studenţilor pentru alegerea conducerii Universităţii, pentru desemnarea de şefi de cămine şi/sau paliere, NU a fost consultată sau informată cu privire la persoanele desemnate să reprezinte studenţii etc. Nu s-au adus la cunoştinţă rapoarte anuale de activitate, această organizaţie fiind practic INEXISTENTĂ.

Cu alte cuvinte, falşii reprezentanţi ai studenţilor au fost desemnaţi de către O. Gabriel, cu largul concurs al conducerii USAMVBT, care l-a crezut pe cuvânt.

Deşi devenise între timp cadru didactic, O. Gabriel a fost desemnat de către Senatul USAMVBT ca reprezentant al studenţilor în Biroul Electoral al USAMVBT pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere în USAMVBT (H. 3601/28.08.2019, art 1. poz. 7).

Consultarea bazei de date ANAF relevă faptul că, de facto, organizaţia nu a derulat activitate de la înfiinţare şi cel puţin până la data de 31 decembrie 2020, fapt ce arată că – în realitate – nu a îndeplinit scopul pentru care a fost constituită. Scopul real al acestei asociaţii este ca un cadru didactic să voteze în numele studenţilor, după cum sună interesele punctuale ale conducerii executive a USAMVBT.

De altfel, asociaţia se află de o lungă perioadă de timp în imposibilitatea legală de a funcţiona deoarece, din cei 5 (cinci) membri ai Consiliului Director al asociaţiei, doi membri sunt incompatibili întrucât activează ca şi cadre didactice la nivelul USAMVBT, iar un al treilea membru nu mai are calitatea de student al USAMVBT. Pe cale de consecinţă, de cel puţin un an de zile, singurele persoane cu calitatea şi compatibilitatea legală de a mai vorbi în numele asociaţiei sunt doi dintre membrii fondatori, un vicepreşedinte şi un cenzor.

În mod nelegal, cu largul concurs al conducerii USAMVBT şi fără minime verificări din partea Oficiului Juridic al USAMBT, studentul P. Enoh uzează din luna martie a.c. ÎN MOD ABUZIV de calitatea de preşedinte al Asociaţiei Organizaţia Studenţilor USAB United Students, semnând CA PREŞEDINTE documente oficiale cu consecinţe legale şi financiare la nivelul USAMVBT. Asta deoarece Asociaţia NU A TRANSMIS VREODATĂ JUDECĂTORIEI TIMIŞOARA un document din care să rezulte că studentul P. Enoh ar fi preşedinte, putând fi în continuare reprezentată legal ca preşedinte doar de către O. Gabriel. Asta deoarece, de la înfiinţare şi până astăzi, preşedinte al asociaţiei este as. univ. O. Gabriel, cadru didactic INCOMPATIBIL cu calitatea de preşedinte al ligii studenţeşti.

As. univ. O. Gabriel este incompatibil cu calitatea de preşedinte al unei organizaţii studenţeşti întrucât deţine calitatea de cadru didactic (conform HCA 6019/28.09.2018, anexa 1, poziţia 10) şi a ascuns faptul că este incompatibil cu calitatea de membru al acestei organizaţii studenţeşti, deoarece a devenit cadru didactic în septembrie 2018, iar asociaţia a fost înfiinţată în ianuarie 2019.

Deşi a fost notificată în scris,…

…cu privire la toate aceste ilegalităţi încă de la data de 07 06 2021, confirmând în scris recepţionarea informaţiilor la data de 22 06 2021, conducerea USAMVBT nu a întreprins minime verificări legale şi a continuat să îl tolereze pe student P. Enoh ca fals preşedinte şi repezentant al studenţilor în toate structurile constituite la nivelul instituţiei. În realitate, P. Enoh nu este preşedinte şi, ca vicepreşedinte al Asociaţiei Organizaţia USAB United Students, reprezintă fix doi studenţi: pe el şi pe cenzorul asociaţiei. Dar, mai presus de toate, reprezintă interesele de moment ale rectorului USAMVBT.

Vom reveni.

1 COMENTARIU

  1. Poți să fii cadru didactic și student, concomitent, chiar în aceeași universitate – au fost și sunt mii de cazuri în România. Nu poți fi reprezentant al cadrelor didactice și reprezentant al studenților în aceeași structură (senat, consiliu profesoral, CA etc.), asta este cam de la sine înțeles. Nu poți să-ți examinezi colegii studenți din asociația studențească, dacă ești cadru didactic. Iar acolo unde legea, carta sau regulamentele nu sunt explicite, ar trebui să funcționeze bunul simț. Ca student, are toate drepturile studenților, ca asistent universitar are deasemenea drepturile pe care le are orice cadru didactic. Deci, se poate, dacă nu apar conflicte de interese.
    În România există ministere din care s-au pierdut evidențe ultrai-mportante, iar voi căutați procesele verbale de ședință ale unei organizații studențești… Dacă nu există, vinovați sunt reprezentanții (falși sau adevărați ai) studenților, nu juristul care, din afară, nu i-a verificat. Între un falsificator și un înșelat de bună credință există oarecari diferențe. Dacă se demonstrează că unul e falsificator și dacă buna credință a celuilalt este evidentă.

LĂSAȚI UN MESAJ