DISTRIBUIȚI

Într-o țară în care Congresul PNL a devenit prioritatea de viață și de moarte a liberalilor, aspectele epidemiologice pot trece în plan secund. După ce Florin Cîțu a avut nevoie de câteva zile să-și dea seama că restricțiile erau ridicole, s-a dat o nouă hotărâre de Guvern, iar Prefectura Timiș s-a conformat și a reevelat deja celebrele anexe. Bucovăț, Moravvițța și Bara vor avea restricțiile specifice carantinării. 

Astfel, după ora 21, Comitetul a decis noi restricții pentru câteva comune din Timiș, aplicabile de mâine!:

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Drăgănescu, in această seară, în ședință online, a aprobat o hotărâre în baza căreia s-au actualizat anexele cuprinzând incidența de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe întocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile, în baza căreia sunt stabilite restricțiile conform HG 1015/23. 09. 2021.

În cadrul ședinței de astăzi, UAT Bara a fost trecută pe anexa 1, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 7,5/1000 de locuitori.

UAT Ghiroda  a fost trecută  pe anexa 2, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică de 7,5/1000 de locuitori.

UAT-urile Cărpiniș, Lenauhein și Șandra au fost trecute pe anexa 4, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică de 3/1000 de locuitori.

Măsurile adoptate astăzi se vor aplica începând de mâine, 24.09.2021.

Hotărârea va fi publicată pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”

De asemenea, cu un comunicat doar cu trimiteri juridice, s-a actualizat și faptul că de la indicele 4 nu se mai aplică restricțiile de dinainte. Dacă cetățeanul mai înțelege ceva sau nu, contează prea puțin, doar are cine să el dea amenzi! Redăm comunicatul prefecturii:

HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2– la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– H.G. nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 990 din 17 septembrie 2021 și H.G. nr. 1015 din 23 septembrie 2021.
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Situația ratei de infectare cu SARS-CoV–2 la nivelul județului Timiș transmisă de Comitetul Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției Timiș prin adresa cu nr. 4.678.531/23.09.2021.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Cu data prezentei se modifică Anexele 1,2,3 și 4 ca urmare a prevederilor H.G. nr. 1015 din 23 seprembrie 2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021 precum și stabilirea unor măsuri care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiesc anexele 1,2,3 și 4 ale Hotărârii CJSU nr. 116 din 22 septembrie 2021.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire și UAT din județul Timiș, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
p. PREFECT
SUBPREFECT
OVIDIU VIRGIL DRĂGĂNESCU

ANEXA 1 HCJSU 117 din 23.09.2021

Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 7,5/1.000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Bucovăț 7,65 23.09.2021 06.10.2021
2 Moravița 7,60 23.09.2021 06.10.2021
3 Bara 9,06 24.09.2021 07.10.2021

* Măsurile stabilite prin HG 932/09.09.2021 cu modificările ulterioare, pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 7,5/1000 de locuitori se realizează în maxim 48 h de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia
**Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi.

LĂSAȚI UN MESAJ