DISTRIBUIȚI

Criza locuinţelor pare să fie o problemă socială şi edilitară constantă în istoria populaţiei din spaţiul românesc. Însă, imediat după Unirea din 1918, se pare că Primăria municipiului Timişoara a găsit o soluţie de rezolvare a acestei probleme.

„Pentru a curma criza de locuinţe, care se accentuează mai ales în cercurile muncitoreşti, primăria Timişoarei a întocmit un proiect de edificare a unor case de muncitori. Conform acestui proiect primăria Timişoarei va zidi 1-4 case cu două etaje, cuprinzând fiecare casă câte 75 de locuinţe muncitoreşti. Fiecare locuinţă va cuprinde o cameră de locuit, un antreu, o bucătărie şi o cămară de bucate. Camerele de locuit vor fi de 4/5 m şi 3,80 m înălţime, astfel încât din punct de vedere igienic vor corespunde scopului cărora sunt destinate. Cum aceste case muncitoreşti vor fi de 100 m lungime şi după cum am amintit cu două etaje, edificarea unei singure case, conform devizelor întocmite de serviciul tehnic al primăriei va costa între 5.600.000 şi 6 milioane lei.

Pentru acoperirea acestor sume şi pentru a procura muncitorilor o casă, care va forma ea zidirea, proprietatea de veci a muncitorilor, s-a întocmit următorul proiect:

Muncitorii, coproprietari ai casei, vor folosi, 2-3 generaţii, până la demolarea casei, ca proprietari, locuinţele obţinute. […] Fiecare amator va depune, odată cu înscrierea sa ca amator, suma de 40.000 lei, urmând ca un rest de 32-40.000 lei să fie depus atunci când muncitorul se va muta în casă. Astfel, în schimbul sumei de 72-80.000 un muncitor obţine o locuinţă potrivită pe toată viaţa, ba şi pentru copiii săi, cu dreptul de a o vinde sau ceda, atunci când nu mai are trebuinţă de ea. […]

Cum edificarea acestor case este şi o operă reclamată de trebuinţele sociale ale oraşului, primăria, cu începerea noului an bugetar, va lua anual în buget 2 milioane lei în acest scop, din care va acoperi diferenţele de cost de edificare. În fine, chiriaşii-proprietari vor obţine locuinţele cotaparte din casele ce se vor edifica în ordinea înscrierii lor astfel, încât cei ce se prezintă mai din vreme vor avea şansele să obţină locuinţe la parter sau la etajul I, locuinţele fiind numerotate, iar numerotarea începând de jos în sus.

Casele proiectate se vor zidi în apropierea Serviciului salubrităţii publice, lângă casa amploaiaţilor comunali, de curând terminată.

Acesta e planul primăriei pentru curmarea crizei de locuinţe muncitoreşti, plan a cărui valoare şi utilitate este de necontestat. Cu singura condiţie: să se poată executa.

Edificarea va începe imediat ce se vor prezenta 75 de amatori şi va fi terminată în cel mult cinci luni de zile”. [„Banatul Românesc”, Anul VI, nr.42, Timişoara, 2 noiembrie 1924].

LĂSAȚI UN MESAJ