DISTRIBUIȚI

Universitatea Politehnica a acordat joi titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Hermann Rohling, cadru didactic la Universitatea Tehnică din Hamburg. Totul s-a petrecut cu ocazia unei ședințe festive a Senatului UPT.

Propunerea a venit de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, domeniu din care vine și Rohling. Germanul a susținut cu această ocazie prelegerea  cu titlul „Autonomous driving based on radar sensors”. Specialist în domeniul telecomunicațiilor, Rohling s-a axat în special pe domeniul prelucrării semnalelor și teoria estimării și a deciziei, domenii pentru care contribuția sa e recunoscută pe plan mondial. Absolvent al Universității Tehnice din Aachen, cu teza de doctorat de Adaptive Methoden zur Zielerkennung in Pulsradargeräten mit Dopplerprozessoren”, din 1988 a devenit profesor la Universitatea Tehnică din Braunschweig. A condus Departamentul de teoria semnalelor pentru locație și tehnologia informației din cadrul Institutului de Telecomunicații.

Îm 1999, Hermann Rohling s-a mutat la la Universitatea Tehnică din Hamburg (TUHH) , iar între iulie 2005 și septembrie 2011 a fost vicepreședinte pentru cercetare. Din octombrie 2010, el a preluat funcția de președinte al Societății Germane de Navigație (DGON). De asemenea, din 2006, este fellow IEEE . Germanul are 30 de brevete de invenție, și este co-fondator al sms Smart Microwave Sensors GmbH. Rohling a abordat următoarele domenii de cercetare: prelucrarea semnalelor RADAR și de telecomunicații, rețele radio cu autoorganizare, sisteme radar de înaltă frecvență pentru detecția Tsunami-urilor, detecția și clasificarea pietonilor, tehnici de măsurare a vitezei radiale a țintelor. .

Decernarea titlului nu este întâmplătoare, deoarece în tre UPT și TUHH există o strânsă colaborare  pentru susținerea manifestărilor științifice, schimbul de studenți dar și colaborarea în cercetarea internațională. Colaborarea a început din 1990, odată cu programul TEMPUS, la care a participat și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, dar și alte universități din vestul Europei. Cu această ocazia Hermann Rohling a ajuns să susțină primele prelegeri pentru studenți și profesori la Timișoara. Ulterior, studenții valoroși de la Poli erau selectați pentru proiectele de diplomă și tezele de doctorat susținute la Hamburg. Peste ani, studenții au ajuns să conducă echipe de experți din companii de profil din Germania și România. Rohling s-a implicat în 2014 în organizarea Simpozionului Internațional de Electronică și Telecomunicații (ISETc).

LĂSAȚI UN MESAJ