DISTRIBUIȚI

Ieșirea din starea de urgență în stare de alertă face ca și instanțele să reia activitatea mai aproape de capacitatea normală. La nivelul întregului Palat Dicasterial, Curtea de Apel Timișoara a dispus măsuri și reguli de securitate care se aplică din 15 mai. Din 18 mai, Judecătoria Timișoara a pregătit măsuri aplicate.

Regula de bază este că nu se poate intra în Palatul Dicasterial fără mască, fie că este medicală sau din alt material. Regula este la fel pentru personalul instanței, justițiabilii sau alte participanți la procese. În caz contrar, președintele completului de judecată poate dispune scoaterea din sala de judecată a celor ce nu se conformează. Firește, o serie de restricții se vor aplica în continuare. Grefieri vor intra în sălile de judecată la 8:45, iar participanții la proces vor intra în sală într-un anumit interval orar. În sală nu au acces mai mult de zece oameni simultan, cu excepția unei situații când judecătorul dispune astfel.

Registratura va lucra luni, miercuri și vineri de la 8:30-12:30: până la 10 pentru avocați, consilieri juridici și experți, iar apoi, după 10 pentru justițiaibli și restul participanților la procese. Marți și joi se eliberează acte, tot între 8:30-12.30, cu aceeași împărțire. Se vor elibera următoarele categorii de acte: hotărârile cu mențiunea „definitivă”; încheierile de executare silită pronunțate de Judecătoria Timișoara; plicurile restituite Judecătorie Timișoara; certificatele de grefă; copiil xerox solicitate de către părți; certificatele de înscriere în registrul special, actul de descărcare a lichidatorului, și extrasele din registrul special emise de Biroul de Persoane Juridice; coletele sosite prin curier; referatele avocaților din oficiu.

La Arhiva nu va fi permis studiul unor documente mai mult de 15 minute, decât în situații excepționale, cu acordul coordonatorului Arhivei. Accesul va fi doar în zilele de marți și joi. De 8:30 la 10 vor putea intra avocații, consilierii juridici și experții, iar de la 10-15, justițiabilii și părțile implicate în proces. Activitatea Biroului de Relații cu Publicul rămâne suspendată. Pentru a ajuns la grefierul-șef al instanței, este necesară o programare telefonică prealabilă, la Biroul Relații cu Publicul.

 

LĂSAȚI UN MESAJ