DISTRIBUIȚI

De astăzi, mai precis, de la ora 5, opt localități din Timiș sunt în carantină. Din ele se poate ieși cu declarație pe propria răspundere sau adeverință ori legitimație de la angajator. Dcoumentele acestea sunt necesare și pentru deplasarea în localități.

Sunt vizate următoarele localități: Pesac, Fibiș, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Giroc cu satul aparținător Chișoda, Dumbrăvița, Moșnița cu satele apartinatoare Rudicica,Urseni,Albina și Moșnița Veche; și Ghiroda fără satul Giarmata Vii. Iată modelul, care se poate completa și de mână:

DECLARAȚIE DE PROPRIA RĂSPUNDERE

  • Pentru perioada carantinării zonale-

 

Subsemnata/subsemnatul _______________________________________________________

 

Născută/născut la data de _______________________________________________________

 

Având domiciliul:______________________________________________________________

 

Motivul deplasării

 

o deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi

o deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

o deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; urgențe medicale;

o deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

o deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

o deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

o deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

o deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

o îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

o participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

o pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

o elevii care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;

o participarea la evenimente în familie (botez, cununie, inmormântare)

o alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

 

Adresa spre care se deplasează____________________________________________________

 

 

Subsemnata/subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații coroborat cu art. 352 din Codul penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.

 

 

Semnătura

Data:

LĂSAȚI UN MESAJ