DISTRIBUIȚI

În prima parte a documentarului nostru vom prezenta în detaliu primul miting aviatic care a avut loc la Timişoara, pentru ca în partea a doua să prezentăm integral impresiile unui zbor cu un avion civil pe ruta Bucureşti-Timişoara ce îi aparţin lui I. Bănciulescu.

În ziua de 29 iunie 1930 a avut loc la Timişoara un mare miting aerian organizat de către Asociaţiunea română pentru propaganda aviaţiei filiala judeţului Timiş-Torontal în scopul strângerii fondurilor necesare cumpărării unui al doilea avion comercial care să deservească noua linie aeriană Bucureşti-Timişoara, ce urma să fie inaugurată.

„Direcţiunea navigaţiunei civile aeriene a trimis la Timişoara în vederea acestui mare meeting avioanele Farman Goliath bimotor pilotat de d. Dodany Gh. şi Iunkers F.13 Timiş-Torontal pilotat de d. Manolescu Maximilian.

Aviaţia militară, prin grupul Cluj, a trimis de asemenea 3 avioane de vânătoare Fokker D.11 pilotate de către d-nii căpitan Cristescu I., căpitan Ionaş C. şi maestrul Keller V., care au aterizat în chiar ziua meetingului, iar aeroclubul regal român a fost reprezentat prin d-nii ingineri Cociaşu şi Lucien Levy, ambii pilotând două avioane de turism”.

Înainte de a intra în darea de seamă asupra serbărilor să menţionăm câteva date biografice ale principalilor piloţi şi să arătăm membrii comitetului de onoare şi de conducere a filialei A.R.P.A. judeţul Timiş-Torontal.

„Căpitanul Ion Cristescu de la grupul de aviaţie militară Cluj (acela care a adus pe M.S. Regele Carol al II-lea de la Vadul Crişului până la Cluj) este unul dintre distinşii piloţi ce fac onoare zburătorilor români. A obţinut brevet de observator aerian în 1924, iar după un an, pe cel de pilot de recunoaştere. În anul 1927 este trecut ca pilot de vânătoare la gr. Cluj, în 1928 la Galaţi şi în 1929 îndărăt în capitala Ardealului.

Este în etate de 30 de ani, a făcut stagiul în Cehoslovacia, unde a repurtat succese strălucite. A fost decorat de M.S. Regele pentru merite aviatice.

Căpitanul Corneliu Ionaş, tot de la grupul militar Cluj, de asemenea un pilot de vază, originar din Banat. Are înscris la activul d-sale o serie de îndrăzneţe zboruri. Este profesor la centrul de instrucţie Cluj şi zburător acrobat neîntrecut.

Pilotul civil Dodany Gh., din serviciul navigaţiunei aeriene civile, este de 9 ani în aeronautică. Fost pilot militar de vânătoare, profesor la centrul de instrucţie. A făcut un stagiu scurt în Franţa. Pilot încercat şi destoinic.

Pilotul civil Manolescu Maximilian din serviciul aeroportului civil Băneasa, de 8 ani în aeronautică. Detaşat de la centrul de instrucţie al aviaţiei militare, unde a fost profesor. A efectuat numeroase zboruri şi a participat la raidul capitalelor europene. Ca şi colegul său d. Dodany, este un întreprind şi viteaz pilot, căruia i s-a încredinţat conducerea avionului Timiş-Torontal.

Maestrul militar Keller Vladimir pilot şi profesor la grupul Cluj, bun conducător al avioanelor de vânătoare.

D-nii ingineri Cociaşu şi Lucien Levy ai aeroclubului regal român care au participat la meeting în două avioane de sport, sunt aviatori curajoşi şi bine pregătiţi.

Membrii comitetului de onoare ai A.R.P.A. filiale judeţului Timiş-Torontal, domnii: Ministru Sever Bocu, General de Divizie Cihoski H., General de Corp de Armată Mărdărescu Gh., General de Divizie Găvănescu Constantin, General de Divizie Mircescu Ludovic, General de Divizie Prodan Ioan, comandantul corpului 2 Armată, ing. Matei Drăghiceanu, iar ai comitetului de conducere al A.R.P.A. filiala judeţului Timiş-Torontal d-nii: General Constantinescu M.D., preşedinte; Dr. Valer Boleanţu, prefect, vicepreşedinte; membrii de drept: dr. Băran Coriolan, primar, dr. Marta Alexandru, dr. Tiucra Patrichie, protopop, I. Petrovici, I. Onu, Dobrovicescu Ştefan, dr. Lazăr C., Oprea Ioan, ing. Manciu P., dr. Rudneanu R., dr. Ciobanu A.”.

Desfăşurarea mitingului

„La orele 9,30 pe câmpul de exerciţii militare, transformat în aerodrom adhoc şi având frumoase tribune împodobite cu flori şi steaguri, s-au deschis serbările aviatice cu serviciul religios oficiat de către protopopul dr. Patrichie Tiucra, asistat de preoţii Stroca, Şora şi Golumba.

Autorităţile civile şi militare sunt reprezentate prin d-nii ministru Sever Bocu, directorul ministerial al Banatului, general Constantinescu, comandantul diviziei I-a din Banat, dr. Iosif Maiorescu, secretarul general al Directoratului VII ministerial, dr. Băran, primarul municipiului, dr. I. Ionescu, preşedintele delegaţiei permanente a judeţului Timiş-Torontal, ing. V. Vâlcovici, rectorul şcoalei politehnice, dr. Balta, senator, P. Boullen, consul francez pe Banat, E. Dimitrescu, procuror general, dr. Reitter Em., deputat, preşedintele camerei agricole, dr. Gabor, preşedintele asociaţiei medicilor, dr. Mercea, decanul baroului, dr. Liuba, inspector general de siguranţă”. […]

 „Cele dintâi avioane care îşi iau zborul în sunetul muzicii militare a regimentului 5 Vânători şi aclamaţiunile delirante ale publicului timişorean, sunt avioanele militare de vânătoare Fokker, pilotate de d-nii căpitan Ionaş, căp. Cristescu şi maestrul Keller.

Aceştia execută reuşite atacuri contra balonaşelor colorate înălţate de pe aerodrom, simulează lupte aeriene, fac exerciţii de pilotare şi recunoaştere, apoi trec la acrobaţii individuale şi în grup.

Primul miting aviatic de la Timişoara

LĂSAȚI UN MESAJ