DISTRIBUIȚI

Cristina Chevereșan, prorector al UVT și scriitoare, a primit o distincție pentru una dintre operele sale. Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor i-a acordat premiul pentru Critică și Istorie Literară, Eseu, pentru volumul „Peregrini în imediat”, apărut la Editura Brumar în 2019

Cristina Chevereșan predă cursuri de literatură și civilizație americană în cadrul Facultății de Litere, Teologie și Istorie a Universității de Vest din Timișoara și este Prorector responsabil cu strategia de internaționalizare și diaspora. În volumul premiat, autoarea precizează: „Împărțite între ficțiune și non-ficțiune, scrierile ce mi-au reținut atenția se regăsesc în colecție în stricta ordine a publicării cronicilor, dând seama nu doar de reacțiile «la cald» din momentul respectiv, ci și de parcursul personal printre texte, contexte, pretexte de reflecție. Primele întâlniri în pagină cu unii scriitori stau alături de regăsirile altora, în ipostaze, epoci sau perspective diferite”.

Adrian Babeși i-a scris prefața cărții premiate. ”Fie că scrie despre marii autori americani sau englezi, fie despre cărţile care au devenit filme sau despre drumurile ei prin lume, Cristina Chevereşan are aceeaşi privire atentă, iscoditoare, acelaşi stil alert, dar mai ales aceeaşi inteligenţă penetrantă de a interpreta sute şi sute de pagini. Şi, cum era de aşteptat, nu se dezminte nici de această dată. Doar că «Peregrini în imediat» ne-o înfăţişează în chip de critic dedicat literaturii române de azi. Cele două secţiuni, «Poveşti împotriva uitării» şi «Viaţa ca document» reunesc 40 de cronici literare scrise aproape lună de lună, mai bine de 10 ani. Iar ceea ce se desfăşoară sub ochii noştri este un tablou viu, trasat cu mâna sigură a unui adevărat cunoscător de literatură”.

Iată mesajului rectorului Marilen Pirtea: „O felicit și sunt nespus de bucuros pentru colega noastră Cristina Chevereșan, premiată în acest an cu unul dintre cele mai importante premii ale Uniunii Scriitorilor. Așa cum am demonstrat-o de multe ori, chiar și în acest an, dominat de restricțiile pandemiei, valorile culturale sunt esențiale la UVT, iar fiecare succes individual nu face altceva decât să susțină această aspirație a noastră, de ridicare a culturii la rang de capitală, la UVT”.

LĂSAȚI UN MESAJ