DISTRIBUIȚI

De luni, 9 noiembrie, conform reglementărilor adoptate la nivel național, atât instituțiile, dar și mediul privat, trebuie să ia măsuri pentru a reduce riscul contaminării angajaților cu coronavirus. ITM Timiș a transmis articolele de lege și măsurile ce se pot lua. 

În general, este vorba despre declararea programului de muncă în ture, dar și despre trecerea la telemuncă, unde activitățile se pot face și de la domiciliu. Iată recomandările ITM Timiș:

– ART.21 DIN LEGEA NR.55/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19:

„ Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art.118, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituţiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore ”;

– ART.2 LIT. D) DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.24/2020 PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII STĂRII DE ALERTĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI A MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR, ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE GENERATE DE VIRUSUL SARS-COV-2:

„ Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru
[…] d) decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze
la interval de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe minimum de 20% din personal”;

– ART.1, ALIN.(1), LIT.L) ȘI M) DIN ORDINUL COMUN AL MINISTRULUI MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR.3577/831/2020, PRIVIND MĂSURILE PENTRU PREVENIREA CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS SARS-COV-2 ȘI PENTRU ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ:

„ l) pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupele vulnerabile) care desfășoară activitatea în spații închise, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activității desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
m) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru”.

● Vă rugăm să analizaţi posibilitatea organizării programului de muncă şi în 2 schimburi.

De asemenea vă facem cunoscut faptul că, INSPECȚIA MUNCII a elaborat un GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU/TELEMUNCĂ/PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCĂ având în vedere Hotărârea nr. 52/5.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ( Pentru Munca la Domiciliu şi Telemuncă se va emite un Act Adiţional la Contractul Individual de Muncă şi se va transmite în REVISAL ).
Ghidul este publicat pe site-ul INSPECȚIEI MUNCII și poate fi consultat accesând: https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/GHID+PRIVIND+MUNCA+LA+DOMICILIU+_I+TELEMUNCA_Legislatie_OperareRevisal_Final3.pdf/9e271cd3-1fd7-43bd-ab37-03648dee1740

LĂSAȚI UN MESAJ