DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest a anunțat, în mare, cum va începe primul semestru al noului an universitar în contextul pandemiei. Instituția de învățământ superior comprehensivă va începe anul universitar 2020-2021 din 28 septembrie, la toate facultățile, și doar cele cu profil vocațional sau științific vor face cursuri hibrid. De asemenea, va fi afectată și repartiția în cămine.

Pe scurt, facultățile cu profil vocațional, cu specializări din domeniul  muzică, teatru, educație fizică și sport, respectiv facultăți cu profil din domeniul științelor naturii, cu specializări din domeniile biologie, chimie, geografie, fizică, care necesită prezența la activități practice sau de laborator, vor face cursuri hibrid. Vorbim de Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică și Facultatea de Muzică și Teatru, dar și de anul I de la ciclul de licență și toate specializările de Chimie, indiferent de an, de la Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie.

Restul facultăților vor face cursuri exclusiv online. Este vorba de Facultatea de Drept, Facultatea de economie și Administrare a Afacerilor, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, dar și de specializările Biologie, Biochimie și Geografie, cu excepția anului I de licență. UVT anunță că în următoarea perioadă se va elabora o metodologie pentru cursurile hibrid, respectiv cele online.

Cele prezentate urmează să fie adoptate și format de senatul UVT în 24 septembrie. ”Luăm în considerare și dezbatem contextul specific și implicațiile date de schimbarea formatului activităților educaționale, de la varianta clasică, față în față, la variantele de activități didactice desfășurate hibrid sau exclusiv online. Dezbaterile din comunitatea UVT și deciziile luate de consiliile facultăților au luat în considerare realitățile din fiecare facultate, departament și program de studiu din UVT, iar pe 24 septembrie vom avea o imagine completă, urmând ca deciziile să fie formalizate în ședința Senatului din 24 septembrie, când vom avea o grilă finală și oficială pentru modalitatea de desfășurare a procesului educațional la UVT în primul semestru al anului universitar. Avem în față un an universitar ce se va desfășura în format atipic, o provocare și un test de adaptare pentru noi toți, dascăli și studenți”, a declarat rectorul Marilen Pirtea.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, modul de desfășurare al cursurilor se poate schimba, cu aprobarea Senatului și avizul DSP. Pentru respectarea normelor de distanțare, capacitatea de cazare a căminelor UVT va fi redusă la 30% din totalul de 3005 de locuri existente. Universitatea anunță o regândire a repartizării locurilor de la cămin. Prioritate vor avea studenții de la facultățile ce fac cursuri hibrid.

LĂSAȚI UN MESAJ