DISTRIBUIȚI

Consilierii locali timișoreni au votat aplicarea pe plan local a scutirilor de taxe oferite de Guvern. Astfel, proprietarilor sau chiriașii de clădiri nerezidențiale vor plăti un impozit înjumătățit pentru anul 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, care a afectat serios economia.

Vor beneficia, așadar, și cei cu afaceri din domeniul Horeca, dar și alți comercianți sau prestatori de servicii. Proiectul de hotărâre de consiliu local adoptat la plenul de vineri. S-au votat două facilități oferite pentru a mai ajuta agenții economici:

a) reducerea impozitului anual pe clãdiri cu o cotã de 50%, pentru clãdirile nerezidenþiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economicã proprie a acestora sau date în folosințã printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfãșurarea unor activitãți economice cãtre alte persoane fizice sau juridice, dupã caz, dacã în perioada pentru care s-a instituit starea de urgențã și/sau alertã, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clãdirilor au fost obligați, potrivit legii, sã își întrerupã total activitatea economicã sau dețin certificatul pentru situații de urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certificã întreruperea parțialã a activitãții economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clãdiri datorate de cãtre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosințã a unei clãdiri proprietatea publicã sau privatã a statului ori a unitãților administrativ-teritoriale, dupã caz, dacã în perioada pentru care s-a instituit starea de urgențã și/sau alertã ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clãdirilor au fost obligați, potrivit legii, sã își întrerupã total activitatea economicã.

Iată și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea de taxe:

Art.2: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. a), proprietarii clãdirilor au obligația ca, pânã la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, sã depunã la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competențã se aflã clãdirea o cerere de acordare a reducerii însoțitã de o declarație pe propria rãspundere.
(2) Proprietarii care deþin clãdiri nerezidenþiale utilizate pentru activitatea economicã proprie, în declarația pe propria rãspundere prevãzutã la alin. (1), vor menționa fie întreruperea totalã a activitãții economice proprii stabilitã conform prevederilor legale, fie întreruperea parțialã a activitãții economice.
(3) Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin.(1) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(4) În cazul proprietarilor care dețin clãdiri nerezidențiale date în folosințã pentru desfãșurarea unor activitãți economice cãtre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgențã și/sau alertã, din declarația pe propria rãspundere prevãzutã la alin.(1) trebuie sã reiasã cã aceștia se regãsesc concomitent în urmãtoarele situații:
a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altã formã de utilizare a clãdirii, stabilitã conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgențã și/sau alertã;
b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate ale activitãților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului cã titularii dreptului de folosințã a clãdirilor respective au fost obligați, potrivit legii, sã își întrerupã total și/sau parțial activitatea economicã.
(5) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin.(4) lit.b) proprietarii care dețin clãdiri nerezidențiale verificã dacã cel puțin 50% din suprafața totalã deținutã și datã în folosințã pentru desfãșurarea unor activitãți economice cãtre alte persoane fizice sau juridice este afectatã de întreruperea totalã și/sau parțialã a activitãții acestora.
(6) Proprietarii care dețin clãdiri nerezidențiale date în folosințã pentru desfãșurarea unor activitãți economice cãtre alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevãzutã la alin. (1) vor anexa declarația pe propria rãspundere din care rezultã încadrarea cumulativã în situațiile prevãzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțitã de declarațiile pe propria rãspundere ale utilizatorilor cu privire la întreruperea totalã a activitãții economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgențã emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economicã, dupã caz.
(7) În cazul în care persoanele prevãzute la art.1 lit.a) au plãtit impozitul anual pe clãdiri datorat pentru anul 2020, pânã la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Codului de procedurã fiscalã.
Art.3: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit.b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosințã a unei clãdiri proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãților administrativ-teritoriale, dupã caz, au obligația ca pânã la data de 21 decembrie 2020 inclusiv sã depunã la organul fiscal local în a cãrei razã teritorialã de competențã se aflã clãdirea o cerere de acordare a scutirii, însoțitã de o declarație pe propria rãspundere. În declarația pe propria rãspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cãrora au avut obligația întreruperii totale a activitãții proprii, pe perioada instituirii stãrii de urgențã și/sau alertã.
(2) În cazul în care persoanele prevãzute la art.1 lit. b) au plãtit taxa lunarã pe clãdiri datoratã pentru perioada în care s-a instituit starea de urgențã și/sau alertã, acestea pot solicita restituirea taxei, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Codului de procedurã fiscalã.

LĂSAȚI UN MESAJ