DISTRIBUIȚI

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea are în acest 220 de locuri pentru cie care doresc să devină polițiști de frontieră. Poliția de frontieră a trimis un comunicat de presă cu toate datele despre calendarul înscrierilor și condițiile de îndeplinit pentru aspiranți.

Iată informațiile:

1.Recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea” (sesiunea februarie-aprilie 2021) se realizează în funcție de oferta educațională/domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, în perioada 15 februarie 2021-28 februarie2021, între orele 08:00-16:00.

 • de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, telefon 0256/306340, int. 26146, 26147 dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Timiș;
 • de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraș-Severin cu sediul în orașul Oravița, str. Răchitovei, nr. 1, telefon 0255/571825, interior 26078, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Caraș-Severin;
 • de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori, nr. 3 – 5, telefon 0252/208000, interior 26026, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Mehedinți.

 

Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 15-28 februarie 2021, iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se realizează până la data de 10.03.2021.

 

 1. Evaluarea psihologica a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al MAI, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util.

 

 1. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 18 -24 martie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, pentru toţi candidaţii care s-au înscris la unităţile de învățământ subordonate MAI, indiferent de profilul sau specializarea pentru care au optat, potrivit arondării, astfel:

 

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

 

 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

 

 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

 

 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

 

 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

 

 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

 

Informaţii despre traseul aplicativ pentru specializările poliție, poliție de frontieră și jandarmerie pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se regăsesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

 

4.Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27.03.2021 la unităţile de recrutare. Subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unitatile de invatamant din cadrul MAI.

 

5.După stabilirea listelor cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Aceasta va avea loc în perioada 29 martie- 16 aprilie 2021.

 

 1. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ a PFR, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, până la data de 17 aprilie 2021.

 

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul  Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro  sectiunea Despre noi/Institutii de invatamant şi pe cel al Școalii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/.

 •    De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare  de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara – Serviciul Resurse Umane, Bd. Calea Sever Bocu nr. 49, Timişoara, telefon 0256/306340, int. 26146, 26147  (candidaţii cu domiciliul in Timişoara şi judeţul Timiş), la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraș-Severin cu sediul în orașul Oravița, str. Răchitovei, nr. 1, telefon 0255/571825, interior 26078, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Caraș-Severin; la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori, nr. 3 – 5, telefon 0252/208000, interior 26026, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Mehedinți.

 

 

INFORMATII DE BACKGROUND

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

 • Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2020.

 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 

Precum și următoarele criteriile specifice:

 • Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

LĂSAȚI UN MESAJ