Universitatea de Vest din Timișoara continuă să rămân un pol important al informaticii din zona Europei de Est, mai ales în ceea ce privește tehnica de calcul și calculatoarele performante pentru aceste activități. Instituția de învățământ superior face parte dintr-un proiect pe fonduri europene în acest sens, MOISE.

Denumirea completă a proiectului este Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță. Proiectul urmărește creșterea competitivității Universității de Vest pe piața internațională prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică (CeRiCS), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date.  Proiectul MOISE este cofinanţat din Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 398/1/1, Acțiunea 1.1.2. –  Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 240/24.04.2020.

Rectorul Marilen Pirtea a explicat că UVT are deja o tradiție în această zonă. ”Acum aproape 10 ani, la Universitatea de Vest din Timișoara a fost instalat cel mai puternic echipament de calcul din România de la acel timp, super-computerul IBM BlueGene/P, cu o putere de calcul care depășea puterea oferită de o mie de calculatoare obișnuite, cu care a fost echipat Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanţă din cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), finanţat prin fonduri structurale. Acum, iată că suntem în fața unei etape de up-grade în infrastructura de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara, pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță, prin care comunitatea noastră academică se integrează în tendința europeană care urmărește obținerea rolului de lider în domeniul calculului de înaltă performanță (HPC). La finalul acestui proiect ambițios, UVT se va înscrie din nou pe harta europeană a celor mai avansate dotări tehnologice, atât de necesare noului tip de învățământ universitar, aplicat tot mai mult prin metode digitale și medii online”, a declarat Pirtea.

Activitățile proiectului includ: achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor; adaptarea serviciilor de tip Cloud, BigData și a serviciilor de date cu performanță înaltă; dezvoltarea unei aplicații software de configurare (semi)automata a unei soluții de virtualizare; diseminarea științifică. Proiectula re stabilite următoarele rezultate: creșterea numărului de aplicații pentru accesarea de granturi / proiecte cu finanțare europeană și națională; creșterea numărului de parteneri / beneficiari care vor accesa infrasructura de calcul și serviciile aferente creșterea implicării tinerilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice tinere) în activitatea de cercetare; consolidarea participării CeRiCS și a UVT în Rețele de cercetare și de Infrastructuri de cercetare la nivel european; creșterea vizibilității CeRiCS, a Departamentului de Informatică, Facultății de Matematică și Informatică și a UVT la nivel internațional.

Proiectul are o durată de 24 de luni și urmează săs e încheie la data de 30 iunie 2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.695.580,54 lei, din care 4.851.360,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă

LĂSAȚI UN MESAJ