Potrivit Sistemului Electronic de Licitaţii Publice (SEAP), Consiliul Judeţean Timiş a anunţat, la data de 28 februarie 2014, organizarea procedurii de licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de furnizare recipiente pentru colectarea deşeurilor în cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”, finanţat prin POS Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea Sistemenlor de Management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate. Un contract evaluat la 7.567.994 de lei noi plus TVA, adică mai mult de 93 de miliarde de lei vechi. Valoarea colosală a făcut ca firmele interesate să se sfâşie efectiv, finalul fiind însă unul absolut fericit: după 298 de zile, în luna decembrie 2014, contractul a fost atribuit, pentru aproape 73 de miliarde de lei vechi, unei societăţi comerciale din Voluntari, judeţul Ilfov, parte a unui grup de firme controlat de un generos şi constant sponsor PSD + PC. Iată filmul evenimentelor.

În baza contractului…
…scos la mezat de CJ Timiş, firma câştigătoare trebuie să livreze recipiente pentru colectarea deşeurilor, după următoarele specificaţii şi în următoarele cantităţi:

– recipiente de colectare a deşeurilor, cu capacitatea de 120 de litri: 44.144 de bucăţi;
– recipiente de colectare a deşeurilor (din sticlă, tip igloo), cu capacitatea de 1,1 mc: 278 de bucăţi;

– recipiente pentru compostarea individuală, cu capacitatea de 280 de litri: 35.687 de bucăţi.

Pentru ziua de…
…28.04.2014, stabilită drept dată de deschidere a ofertelor, s-au mobilizat mai multe societăţi. Balul a început în 11.03.2014, când – printr-o Contestaţie/ Cerere de suspendare a procedurii – European Waste Technology SRL Craiova, judeţul Dolj, informa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) asupra unor elemente de evidentă limitare a concurenţei prezente în documentaţia pusă la dispoziţie de către CJ Timiş potenţialilor ofertanţi, cum ar fi:
Click pentru a mări imaginea!„…odată dovedită conformitatea unui produs cu standardele în baza cărora este proiectat, prin orice mijloc adecvat, este irelevantă şi abuzivă solicitarea de a mai prezenta o listă cu substanţele utilizate în fabricarea pubelelor pentru colectarea deşeurilor reziduale, spre aprobare, Autorităţii Contractante. Aici poate interveni subiectivismul Autorităţii Contractante, care poate respinge, pe motive netemeinice, produse testate de organisme abilitate, ale (a – n.r.) căror conformitate este dovedită şi declarată de producător”
[…]
Considerăm această solicitare deloc imparţială şi punem sub semnul îndoielii corectitudinea Documentaţiei de Atribuire”
[…]
Lipsa documentării în prealabil întocmirii documentaţiei de atribuire este mai mult decât evidentă, iar ambiguitatea şi incoerenţa exprimării sunt factori decisivi în impunerea de corecţii documentaţiei de atribuire…”
[…]

„Contestăm prezentarea acestor specificaţii tehnice mult prea detaliat, care restrâng concurenţa şi încalcă principiile şi scopurile Ordonanţei de Urgenţă în ceea ce priveşte promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi publică, proporţionalitatea şi eficientizarea utilizării fondurilor.
Specificaţiile tehnice sunt haotic prezentate, când fixe, când minime, când maxime, iar Caietul de Sarcini prezintă o abundenţă a detaliilor abuzive, fiind un exemplu clar de limitare a concurenţei
[…]

“Astfel că, Autoritatea Contractantă, prin specificaţiile solicitate restrânge concurenţa şi favorizează doar acei producători care au containere exact ca cele solicitate, punând astfel la îndoială transparenţa procedurii de achiziţie publică
[…]

Prin Decizia nr. 1039/C7/808 din…
CJ Timiş - 298 de zile de „trudă” pentru atribuirea unui contract de peste 7,28 milioane de lei noi unei firme dintr-un grup controlat de un generos sponsor PSD + PC. Acuzaţii de limitare a concurenţei!
…10.04.2014, CNSC a admis în parte contestaţia formulată de European Waste Technology SRL Craiova, a admis în bună parte criticile formulate şi a obligat CJ Timiş ca, în termen de 10 zile, să publice în SEAP o notă de clarificare, dar şi să aducă la cunoştinţa tuturor operatorilor economici modificările intervenite în cuprinsul documentaţiei de atribuire.

Finalmente,…
…pentru atribuirea contractului în discuţie au fost depuse un număr de patru oferte, trei dintre acestea fiind declarate admisibile. CJ Timiş a atribuit contractul (nr. 16.382 din 22.12.2014) către Iridex Group Plastic SRL Voluntari, pentru valoarea de 5.878.948 lei plus TVA, adică mai mult de 72,8 miliarde de lei vechi.

Grupul de firme Iridex,…
…din care fac parte Zipacon SRL, Iridex Group Plastic SRL, Iridex Group Construcţii SRL, Servicii Salubritate Bucureşti SA şi Iridex Group Import Export Filiala Costineşti SRL nu este la prima colaborare cu CJ Timiş. Spre exemplu, în perioada martie 2010 – iunie 2011, în calitate de subcontractant al Confort SA, Iridex Group a participat la executarea lucrărilor la „Sistemul integrat de management al deşeurilor – depozitul de deşeuri nepericuloase comuna Ghizela, judeţul Timiş”.

Iridex – generos şi constant sponsor PSD + PC
Click pentru a mări imaginea!
Grupul de firme Iridex este controlat de fostul senator PC Corneliu Pascu. Fără a avea pretenţia că informaţiile prezentate mai jos sunt complete, arătăm că – direct sau prin firmele pe care le controlează – Corneliu Pascu a fost un important sponsor PSD + PC.

În 2009, Corneliu Pascu a donat PC suma de 12.000 de lei, iar Iridex Group Import Export SRL a donat, în 19.08.2009 şi 26.08.2009, 20.000 şi, respectiv, 40.000 de lei.
În 2010, între donaţiile pentru PC am regăsit:
Pascu Corneliu – 12.000 de lei;
Iridex Group Import Export SRL – 8.000 de lei.
Tot în 2010, donaţia pentru Alianţa Politică PSD + PC s-a ridicat la 48.100 de lei (fiind înregistrată la data de 13.04.2010, din partea Iridex Group Import Export SRL).
La nivelul anului 2011, i-am regăsit printre donatorii PC pe:
Pascu Corneliu – 10.100 de lei;
Iridex Group Construcţii SRL – 30.000 de lei;
Iridex Import Export SRL – 28.000 de lei;
Servicii Salubritate Bucureşti SA – 15.000 de lei.

Cătălin DOCEA

Jurnalist cu experiență, activează în media din anii '90. A fondat și conduce publicațiile Timiș Plus, Ziarul Văii Jiului, Hunedoara Plus și agenția de publicitate și relații publice Confort Media.

LĂSAȚI UN MESAJ