Sursa foto: facebook.com/grindeanusorin

Mihaela – Teodora Grindeanu, soția viceprim-ministrului în exercițiu, a aplicat cu succes pentru obținerea unei finanțări europene nerambursabile în valoare de 40.000 de euro (prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană), gen de proiecte mai cunoscut opiniei publice sub denumirea România Start Up Plus.

Ne-a atras însă atenția faptul că, așa cum rezultă și din consultarea mai multor baze publice oficiale de date, firma doamnei Grindeanu, special înființată pentru a obține această finanțare, nu ar fi îndeplinit o condiție esențială: aceea de a înființa “minim 2 locuri noi de muncă, cu normă întreagă în cadrul afacerii finanțate.

Angajamentul de asumare a condițiilor finanțării, semnat de toți aplicanții declarați câștigători (implict și de doamna Grindeanu) în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105729, specifică foarte clar: “cele 2 locuri de muncă obligatorii nou-create vor fi ocupate până cel târziu la 6 luni de la data semnării contractului de subvenție și vor fi menținute cel puțin până la data de 11 ianuarie 2021. Amănunte în cele ce urmează.

Printre condițiile esențiale,…

…eliminatorii, impuse candidaților interesați să obțină fonduri europene a fost și aceea de a nu fi asociați majoritari în structura altor întreprinderi la data semnării contractului de subvenție.

După cum presa a relatat la nivelul anului 2021, doamna Grindeanu s-a retras oficial din alte societăți (Duofarm SRL și Comunicas SRL), scopul vădit fiind – în lumina celor relatate mai sus – să îndeplinească întocmai condițiile accesării de fonduri europene prin România Start Up Plus. Schimbarea sursei de venit a doamnei Grindeanu este vizibilă și în urma consultării declarațiilor de avere depuse succesiv de către actualul viceprim-ministru în ultimii ani.

Facsimil Câștigători POCU_82_3_7_105729În 7 decembrie 2018, numele doamnei Grindeanu apărea la numărul 9, cu 97 de puncte din 100 posibile, pe lista candidaților declarați admiși pentru a obține finanțarea de 40.000 de euro.

Ulterior, în 29.05.2019,…

…Mihaela – Teodora Grindeanu a înființat M&S Mega Play SRL Timișoara (CUI 41189307, J35/2314/2019), societate care a primit finanțarea de 40.000 de euro pentru a pune pe picioare un loc de joacă și organizare de evenimente pentru cei mici (CAEN 9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a..).

Mega Play funcționează pe bulevardul 16 Decembrie 1989, la numărul 71, fiind evident că, pe lângă cei 40.000 de euro nerambursabili, familia Grindeanu a adus de acasă încă de vreo două ori pe atât, investiția putând fi lesne apreciată ca fiind una de peste 100.000 de euro. Am putea spune, fără teama de a greși, că este unul dintre cele mai arătoase locuri de joacă din Timișoara și zonele limitrofe.

A fentat sau nu soția viceprim-ministrului?

Revenind însă la chestiunea esențială, dacă a respectat sau nu doamna Grindeanu condiția de a înființa și menține un minim de două locuri de muncă, am trecut la a verifica societatea în bazele publice, oficiale, de date.

Astfel, potrivit mfinante.ro, M&S Mega Play SRL figurează cu un singur salariat în fiecare an fiscal din perioada 2019 – 2021, un singur angajat fiind menționat în situațiile financiare depuse pentru anii menționați. Aceeași informație o regăsim și în răspunsul recepționat, sub numărul 779090 din 26.08.2022, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Informația ne-a fost confirmată, pentru a treia oară, identic, și de o sursă alternativă, privată, anume listafirme.ro. Coroborând informația cu cele existente în declarațiile de avere depuse de către viceprim-ministrul Grindeanu rezultă clar că acel unic angajat al M&S Mega Play SRL în anii 2019, 2020 și 2021 a fost chiar soția acestuia, Mihaela – Teodora. Potrivit surselor oficiale menționate, firma doamnei Grindeanu a avut fix 1 angajat, chiar dumneaei, în contradicție cu condițiile esențiale, eliminatorii, impuse candidaților interesați să obțină fonduri europene prin România Start Up Plus.


Publicăm aici, în format pdf, rezultatele verificărilor efectuate în bazele publice, oficiale, de date, care confirmă faptul că societatea doamnei Grindeanu a avut, în ultimii trei ani fiscali încheiați, un singur angajat. Click pentru a vedea fișierul.


Prin sondaj,…

… am verificat și alte zece societăți din cele 54 înființate cu finanțare de 40.000 de euro prin România Start Up Plus în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105729. Inclusiv firme cu un obiect similar de activitate cu cel declarat, drept principal, de către M&S Mega Play SRL. Toate firmele verificate au avut minim doi angajați, unele chiar mai mult de doi, în cel puțin un an fiscal din perioada de referință, respectiv 2019 – 2021.

În timpul documentării prezentului material ni s-a spus că, în contextul COVID, este posibil ca activitățile proiectului câștigat de către doamna Grindeanu să se fi decalat, locurile de joacă fiind temporar închise din pricina pandemiei. Adevărat! Cert este însă că doamna Grindeanu a luat banii, a făcut locul de joacă, dar în ultimii trei ani fiscali a avut un singur angajat, așa cum rezultă din cele trei surse menționate. Asta deși obiectivul România Start Up Plus a fost crearea de noi locuri de muncă. Care sunt acele locuri de muncă în condițiile în care doamna Grindeanu pare să fi mutat, în schimbul a 40.000 de euro, un singur loc de muncă – al său – de la o firmă la alta?

Ar mai fi de remarcat și faptul că, având în vedere anvergura afacerii doamnei Grindeanu, aceasta ar avea nevoie de mai mulți angajați (chiar dacă unele activități le poate derula și cu terți, colaboratori persoane juridice). Întrucât documentarea acestui material a avut loc în intervalul vineri după-amiaza – sâmbătă dimineața, ne-a fost imposibil să o contactăm pe doamna Grindeanu. Suntem însă dispuși a publica, de îndată, în completarea acestui articol, orice precizări ale reprezentantului M&S Mega Play SRL, amănunte demne să asigure o completă informare a opiniei publice.

Jurnalist cu experiență, activează în media din anii '90. A fondat și conduce publicațiile Timiș Plus, Ziarul Văii Jiului, Hunedoara Plus și agenția de publicitate și relații publice Confort Media.

LĂSAȚI UN MESAJ