DISTRIBUIȚI

Internaţionalizarea educaţiei este un concept complex şi nu ar trebui să fie văzută ca un scop în sine, ci, mai degrabă, ca un mod prin care se dezvolta calitatea învăţământului superior. Internaţionalizarea trebuie percepută ca resursa utilizată de o instituţie/un stat cu scopul creşterii calităţii actului educaţional şi ştiinţific, în conformitate cu standardele internaţionale, pentru a crea un sistem educaţional deschis, stimulativ şi responsiv faţă de nevoile globale.

Asemeni multor alte universităţi din România, USAMVBT a fost deschisă spre internaţionalizare încă din anii ’70, când, în Universitatea noastră erau studenţi de pe toate continentele lumii, în special din Africa, America de Sud, Asia sau Peninsula Arabă, importanţa acestui domeniu continuând şi după anul 1989, dar mai ales în ultimii 10 ani, în special prin dezvoltarea programelor de mobilităţi cum ar fi Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus+ sau CEEPUS, care au deschis oportunităţi de creştere a relaţiilor Universităţii cu parteneri din întreaga lume.

În paralel cu programele de mobilităţi, USAMVBT a creat, începând din anul 2016, Biroul de Relaţii Internaţionale, Biroul de Studenţi Străini şi, de doi ani, Biroul Erasmus+, toate cu scopul de a gestiona şi a creşte internaţionalizarea Universităţii, de a creşte gradul de integrare a studenţilor străini în comunitatea noastră academică şi – de ce nu – timişoreană, de a căuta noi parteneri – universităţi, institute de cercetare, companii – care să ni se alăture în proiecte comune.

În ultimii trei ani, Universitatea noastră şi-a deschis foarte larg porţile înspre internaţionalizare. În 2017, la invitaţia Camerei de Comerţ şi lndustrie România-China, a avut loc o deplasare cu rezultate deosebite la Schenzen, China, unde USAMVBT a aderat la o reţea internaţională de universităţi din peste 10 ţări din Europa şi Asia, reţea care a ajutat, ulterior, la dezvoltarea relaţiilor internaţionale, concretizate prin încheierea de acorduri interinstituţionale, în special în cadrul programului Erasmus+, sau în diverse alte arii de activitate.

În 2017, la Weihenstephan-T riesdorf University of Applied Sciences Freising, Germania, a început dezvoltarea conceptului de „Şcoala în sistem dual”, pe care îl avem la Voiteni.

Având experiența anilor precedenţi şi simţind potenţialul extraordinar din acest domeniu, atât din punct de vedere al atragerii de resurse financiare, prin creşterea numărului de studenţi străini, cât mai ales prin creşterea vizibilităţii internaţionale, în ultimii trei ani, USAMVBT a participat la nenumărate târguri educaţionale şi conferinţe de promovare din întreaga lume, fie organizate sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor şi a pavilionului ”Study in România”, fie la invitaţia partenerilor internaţionali, alături de alte universităţi romaneşti. Rezultatele expunerii la astfel de manifestări din Africa, Asia şi Europa nu au întârziat să apară, concretizându-se în parteneriate cu peste 70 de universităţi străine. Cel mai vizibil rezultat e cel al proiectelor Erasmus+ depuse în parteneriat cu universităţi atât din ţări UE cât şi din state non-UE.

USAMVBT derulează proiecte tip Acţiune cheie 1 Erasmus+ ce însumează circa 2 milioane euro cu peste 150 de parteneri din: Africa de Sud, Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Brazilia, Buthan, Camerun, Chile, China, Congo, Egypt, Georgia, Haiti, India, Indonesia, lordania, Kazakhstan, Kenya, Kyrgystan, Libia, Macedonia, Măroc, Mauritius, Mexic, Mongolia, Nigeria, Peru, Republica Moldova, Rusia, Serbia, SUA, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan.

Participarea la târguri educaţionale din Uniunea Europeană sau din afară UE, prin oportunităţile de networking, seminariile şi conferinţele dezvoltate la astfel de evenimente, desfăşurarea mobilităţilor Eramus+ şi cunoaşterea realităţilor, nevoilor şi intereselor comune în sectorul învăţământului universitar internaţional au condus la depunerea unor proiecte Erasmus+ mult mai complexe, cum ar fi:

  • Proiectul depus în parteneriat cu alte 6 Universităţi în cadrul Programului pilot al Comisiei Europene, Universităţi Europene”, unde, alături de universităţi din Cehia, Finlanda, Germania, Italia, Spania şi liderul proiectului din Portugalia, am aplicat pentru, European Universities designing the horizons of sustainability”, în valoare de 5 milioane de euro;
  • Proiectele Erasmus+ Acţiune cheie 2 de tip, Capacity Building în the Field of Higher Education”, în care USAMVBT este fie lider, fie doar partener – unele aflate, deja, în implementare, altele doar în evaluare:
  1. CBHE – PROGAP – Professional Joint Diploma Program în Good Agricultural Practices -, proiect cu parteneri din Algeria, Bulgaria, Egipt, lordania, Serbia, Ungaria, în valoare de 1 milion de euro;
  2. b. CBHE – ECO SERV, USAMVBT ca partener, împreună cu alte universităţi din Federaţia Rusă, Mongolia, Spania;
  3. c. CBHE – Sprijin educaţional pentru programele agricole şi agroalimentare din universităţile din Mongolia, USAMVBT ca partener, împreună cu Santiago de Compostella, Spania, 3 parteneri din Mongolia şi liderulAgrocampus Quest, Rennes, Franţa;
  • În cadrul, „Strategic Partnership”, proiectul, „WiseFarmer Project – conectarea generaţiilor agricole în era digitală”, proiect cu parteneri din Croaţia, Grecia, Serbia, Slovacia şi liderul de proiect din Ungaria.

Toate conferinţele internaţionale, congresele Eracon, seminariile de instruire/pregătire, precum şi târgurile şi expoziţiile internaţionale la care USAMVBT a participat au avut rezultate semnificative şi au născut colaborări şi perspective de succes în domeniul internaţionalizării. Printre cele mai importante se numără:

  • Conferinţa anuală, „Beyond student exchanges: what to do to strengthen collaborations?”, ediţia 22 IROICA 2018, Wrodaw, Polonia, un eveniment ce a reunit universităţile de Ştiinţele Vieţii din Europa la Wroclaw University of Environmental and Life Sciences;
  • Conferinţele anuale EAIE ale educa\iei în învăţământul superior Geneva 2018, Elveţia, sau Helsinki 2019, Finlanda, au fost cele mai mari târguri de educaţie din Europa, atât pentru sistemul de prezentare a învăţământului din Europa, cât şi pentru participarea României, evenimentul din 2018 fiind dedicat Centenarului Marii Uniri. Târgurile s-au desfăşurat pe suprafeţe de 10.000 mp şi au avut participări record: peste 1 00 de tari reprezentate, cu peste 300 de expozanţi (pavilioane naţionale/regionale/comune sau instituţii) în 2018, respectiv circa 600 expozanţi în 2019, între 6.000-10.00 de participanţi, precum şi evenimentele din Belgia, Cipru, Croaţia, India, Maroc, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina. Din ţara noastră, au fost reprezentate peste 30 de universităţi, sub pavilionul, Study in România”.

Biroul Erasmus+ funcţionează în cadrul Prorectoratului de Relaţii Internaţionale, condus de prof. Cir. Sorin Mihai Stanciu, prorector al USAMVBT. Rezultatele muncii în echipa şi ale colaborării din cadrul Biroului Erasmus+ – respectiv IRO – sunt vizibile atât prin valorile proiectelor obţinute, cât şi prin activitatea susţinută. Echipa Biroului Erasmus+ este formată din: coordonatorul instituţional E+ – dr. Raul Păscălău; coordonatori departamentali E+ pentru fiecare facultate – 9.1. Dr. losefina Laura Şmuleac, Facultatea de Agricultură, ş.l. dr. Andrea Ana Feher, Facultatea de Management şi Turism Rural, conf. Dr. Corina Mariana Pascu, Facultatea de Medicină Veterinară, prof. Cir. Marcel Vasile Danci, Facultatea de Horticultura 9i Silvicultura, prof. Cir. Teodor loan Traşcă, Facultatea de lnginerie Alimentară, 9.1. Dr. Teodor Vasile Vintila, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere; secretariat adminstrativ – Lia Nagy şi Cătălin Eugen Zoican, voluntar E+.

Evenimentele importante desfăşurate de Biroul Erasmus+ au fost:, Internaţional Erasmus+ Staff Week”, ŢErasmus Open Doors”, promovarea în cadrul fiecărei facultăţi a mobilităţilor Erasmus+, respectiv a oportunităţilor prin care studenţii şi personalul didactic/nedidactic pot desfăşura stagii de practică/studiu/predare/formare într-o universitate/companie dintr-o altă ţară a Uniunii Europene sau non-UE.

Chiar acum suntem în plină desfăşurare a selecţiei pentru mobilităţile de practică şi studiu ale studenţilor, promovarea făcându-se prin webinarii pe fiecare facultate în parte.

Învăţarea unei limbi străine joacă un rol decisiv în procesul de internaţionalizare, acasă” a USAMVBT. Utilizarea resurselor internaţionale de învăţare, accesul la bazele de date internaţionale şi solicitarea oportunităţilor de studiu în străinătate depind de abilităţile lingvistice şi de certificarea acestor abilităţi, Universitatea noastră oferind oportunităţi de a studia în limbi de circulaţie internaţională.

Pe de altă parte, USAMVBT oferă tot mai multe programe de licenţă şi masterat cu predare în limbile engleză şi franceza – ştiut fiind că limba franceză cunoaşte o expansiune rapidă, mai ales în ţările din Africa. Eforturile de creştere a cooperării cu institu1ţii din ţările acestui continent au ţinut cont de rolul pe care îi are limba franceză în circa 30 de state africane, cu care USAMVBT a întărit relaţiile în ultimii ani, prin desfăşurarea de mobilităţi prin intermediul programului Erasmus+.

Dacă în anul 2016, Universitatea avea doar două programe de studiu în limba engleză – respectiv Medicina Veterinară (licenţa) şi Food – Human nutrition (master), în prezent, existp opt programe de studiu în limbi străine, după cum urmează:

  • Licenţa: Medicina Veterinară (engleza şi franceza); Agricultură (engleza); lnginerie şi Protecţia Mediului în Agricultură (franceză);
  • Master: Agricultural Business Administration; Bioeconomy; Food – human nutrition (engleza); Conditionnement, conservation et degustation des vins (franceză).

Pentru USAMVBT, internaţionalizarea reprezintă o prioritate. Chiar şi în perioada pandemiei, Biroul Erasmus+ organizează webinarii tematice cu partenerii din toată lumea. Primul de acest gen a fost, Internationalization Nowadays”, cu 56 de participanţi din peste 27 de ţări, având programate şi altele în perioada următoare. Evenimentele pot fi urmărite pe pagina de Facebook, pe profilul de Linkedin sau pe canalul de Youtube.

Dr. Raul PAŞCĂLĂU,

Coordonator instituţional Erasmus+ ţel.: 0256-277009, e-mail: erasmus.usamvbt@yahoo.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ