DISTRIBUIȚI

Compania de apă și canal Aquatim desfășoară un proiect pe fonduri europene prin care va extinde rețeaua de apă potabilă și de colectare a apelor uzate în mai multe zone din județ. Recent, a avut loc un seminar, etapă obligatorie a proiectului.

Seminarul a avut drept obiect prezentarea Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Infrastructură de Apă și Apă Uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Desfășurat la data de 22 iulie, seminarul a fost susșinut de Aquatim, împreună cu Asocierea S.C. Tractebel Engineering S.A. – S.C. Luca Way S.R.L. – ACCIONA Ingeniería S.A. – S.C. RomCapital Invest S.A.

Contractul de finanțare pentru acest proiect s-a semnat la data 18 martie 2018. Proiectul are o valoare de 180 de milioane de euro și se referă la extinderea rețelei de apă-canal în 81 de localități din 45 de unități administrativ-teritoriale. Obiectivele sunt creșterea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată microbiologic și în condiții de siguranță și protecție a sănătății și creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate, respectiv îmbunătățirea calității efluenților în aria de operare a AQUATIM SA.

Iată coordonatele proiectului, în cifre:

 • Rețele noi de distribuție apă potabilă, inclusiv conducte de transport – 322 km
 • Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă, inclusiv conducte de transport – 134 km
 • Aducțiune nouă – 15 km
 • Reabilitare aducțiune – 12 km
 • Rețele noi de canalizare – 287 km
 • Reabilitare rețele de canalizare – 38 km
 • Colectoare principale/ Conducte de refulare noi – 87 km
 • Rezervoare de înmagazinare noi – 46 buc
 • Rezervoare de înmagazinare reabilitate – 4 buc
 • Stații noi de tratare a apei potabile – 13 buc
 • Stații reabilitate de tratare a apei potabile – 9 buc
 • Stații de epurare a apelor uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 locuitori-echivalenți – 6 buc
 • Linie de valorificare energetica a namolului – 1 buc

foto: facebook.com/aquatim.sa

LĂSAȚI UN MESAJ