DISTRIBUIȚI

După ce la evaluare, Ioan Gârboni nu a primit o notă suficientă pentru a putea depune un nou proiect de management, acum Primăria Municipiului Timișoara caută un nou director pentru Filarmonica Banatul. Autoritățile au anunțat deschiderea concursului.

Cei care doresc să aplice trebuie să îndeplinească cumulativ cinci condiții: să aibă cetățenie română sau a unui stat membru UE; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: muzică; să aibă o experiență de minimum cinci ani în specialitatea studiilor; să aibă experiență managerială de minimum trei ani în instituții sau ONG-uri culturale. Experiența se poate dovedi printr-o adeverință.

De asemenea, candidații trebuie să nu fi suferit condamnări penale sau civile care ar fi incompatibile cu funcția, dar nici să nu-i fi încetat contractul de muncă, raportul de activitate sau contratul de management din motive imputabile, în ultimii patru ani.

Copiile documentelor depuse la înscriere la concurs trebuie să fie însoțite de originale sau de copii legalizate. Documentele într-o limbă străină trebuie însoțite de o traducere autorizată.

foto: libertatea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ